• Aktuality

Aktuality

8. dubna 2021

Projekt dostavby kampusu MEPHARED 2 získal pravomocné územní rozhodnutí a je opět blíže k realizaci

Důležitý milník dostavby kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové byl dosažen dne 13. 3. 2021, kdy nabyla právní moci změna územního rozhodnutí pro MEPHARED 2. Projekt tak učinil další krok směrem k realizaci.


Projekt MEPHARED 2 navazuje na stavbu MEPHARED 1, která byla dokončena v roce 2015. Cílem projektu je přispět ke zvýšení počtu a kvality pracovníků pro výzkum a vývoj v oblasti lékařství, farmacie a dalších biomedicínských věd a pro všechny druhy poskytované zdravotní péče obyvatelům ČR. Definovaného cíle lze dosáhnout především zatraktivněním a zkvalitněním vzdělávací a výzkumné činnosti obou fakult, což představuje hlavní účel tohoto projektu. V rámci projektu dojde k vybudování celkem cca 11 450 m2 výukových a 7 000 m2 výzkumných prostor v jedné lokalitě. Spojením s již realizovanou první části kampusu se tak vytvoří jedinečné vzdělávací a výzkumné centrum, první takového typu v České republice, integrující výuku, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti s přímým napojením na klinickou praxi v bezprostředně sousedící Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti na Lékařské a Farmaceutické fakultě také studují.


V současné době je připravována Žádost o dotaci na Centrální budovu Kampusu (děkanáty obou fakult a další podpůrné provozy) v rámci Výzvy MŠMT 133 241. Výstavba budovy fakult (hlavní část kampusu) se uchází o podporu z Národního plánu obnovy. Dokončení Kampusu se předpokládá v roce 2026.


Celkový pohled na Kampus
Celkový pohled na Kampus


Severní pohled
Severní pohled


Pohled z jihu
Pohled z jihu


Text: Ing. Jitka Matějíčková, Ph.D., Ing. Veronika Mikešová

Foto: Bogle Architects

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám