• Aktuality

Aktuality

4. června 2021

Univerzita Karlova má devatenáct nových profesorů

Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 8. května 2021 jedenaosmdesát nových profesorů vysokých škol. O měsíc později – 5. června – převzali noví profesoři dekrety z rukou Roberta Plagy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostní akt již tradičně hostily majestátné prostory starobylého Karolina. Z důvodu protipandemických opatření událost proběhla ve dvou vlnách; to proto, aby se najednou nesešlo příliš mnoho lidí a zabránilo se případnému šíření infekce.„Blahopřeji vám a přeji především hodně elánu a nápadů, skvělých spolupracovníků, studentů a kolegů, aby i vaše jméno přispělo k lidskému vědění a poznání,“ přivítal ještě před oficiální částí „své“ nové profesory Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. O pár minut později, ve Velké aule ve svém vystoupení uvedl, že profesorský diplom je jedinečným vysvědčením o mimořádné odborné kompetenci a integritě jmenované osobnosti: „Je výrazem hlubokého uznání, jež vyslovili špičkoví představitelé oborů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Dnešním dnem rozšiřujete společenství profesorek a profesorů a řadíte se po boku těch, jejichž stopy jsou nesmazatelně zachyceny jak ve vědě, tak v historii našeho státu,“ pronesl ke shromáždění všech nových profesorek a profesorů rektor Tomáš Zima.

Ministr Robert Plaga, který navázal na slova rektora Univerzity Karlovy, se na úvod svého vystoupení přiznal, že je pro něj povinnost spojená se jmenováním nových profesorů velmi příjemná. „Získání profesorského titulu je významným oceněním odkazujícím na špičkovou pedagogickou a výjimečnou vědeckou, výzkumnou či uměleckou práci. Za vaším úspěchem se skrývá nesmírné nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce. Je současně spojena s velkou zodpovědností. A to nejen za vaši práci, ale i za nezbytné sdílení vašich nabytých vědomostí a zkušeností s nastupujícími generacemi studentů a začínajících vědeckých pracovníků. Jste páteří vysoké školy. Pokud ta chce být dlouhodobě úspěšná, musí vaším prostřednictvím intenzívně pracovat na rozvoji mladé vědecké generace, dát jí prostor a veškeré možnosti k získání zkušeností,“ apeloval ministr Plaga.
Během slavnostního dopoledne zazpívala novým profesorkám a profesorům sopranistka Jana Koucká-Bínová, kterou na varhany doprovodil Pavel Černý. Zatímco dopoledne byli jmenování noví profesoři z univerzit v Praze a Českých Budějovicích, v odpoledním bloku převzali jmenovací dekrety profesorky a profesoři z univerzit v Brně, Ostravě, Olomouci a Zlíně.Profesorské dekrety udělené na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 5. června 2021 převzali:


Doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor vnitřní nemoci. Je zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost a vedoucí lékař úseku Intervenční kardiologie Kardiologické kliniky FN Plzeň a LF v Plzni.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (Právnická fakulta) pro obor finanční právo a finanční věda. Působí na Katedře finančního práva a finanční vědy, mimo jiné zasedá ve Vědecké radě či Komise pro vědu a výzkum Právnické fakulty. Působí na ministerstvu financi, v oblastech daňové legislativy.Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) pro obor lékařská imunologie. Vede laboratoř CLIP – cytometrie Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Jeho specializací je imunologická klasifikace akutních leukémií.

Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (PřF) pro obor geologie. Působí na Ústavu petrologie a strukturní geologie, jeho specializací je izotopová geochemie a geochronologie a magmatická petrologie. Je autorem více než sta vědeckých publikací.Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. (1. LF) pro obor vnitřní nemoci. Je vedoucím lékařem Centra pro plicní hypertenzi VFN na II. interní klinice kardiologie a angiologie VFN a 1. lékařské fakulty UK.

Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. (2. LF) pro obor lékařská imunologie. Působí na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, kde se věnuje výzkumu a diagnostice imunodeficiencí v laboratořích CLIP. Založil tradici Motolského minikurzu cytometrie, přednáší na kongresech a workshopech v zahraničí.Doc. MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D. (LF v Hradci Králové) pro obor vnitřní nemoci. Působí na II. interní gastroenterologické klinice LF v Hradci Králové, kde působí v oblasti klinické medicíny a gastroenterologie.

Doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. (LF v Plzni) pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Je vedoucím Ústavu farmakologie a toxikologie a zástupcem primáře na Oddělení imunochemické diagnostiky FN Plzeň.Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. (LF v Hradci Králové) pro obor radiologie a zobrazovací metody. Je přednostkou Radiodiagnostické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a první autorka řady IF publikací.

Doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. (2. LF) pro obor chirurgie. Působí na Klinice kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol. Je zástupce vedoucího lékaře Programu mechanických srdečních podpor v Kardiocentru IKEM, vedoucí lékař operačních sálů a zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM.Doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D. (3. LF) pro obor kardiologie. Je zástupcem přednosty pro specializační vzdělávání lékařů na Kardiologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a spolupracovníkem Katedry psychologie Filozofické fakulty UK. Je specialista na arytmologii.

Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (2. LF) pro obor lékařská fyziologie a patofyziologie. Je skautem pro přenos technologií na 2. lékařské fakultě UK, působí na Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR a na VŠTVS Palestra, na Katedře biomedicinských oborů.Doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. (3. LF) pro obor ortopedie. Působí na Ortopedicko-traumatologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.

Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (FaF) pro obor analytická chemie. Vede Katedru analytické chemie, je členem České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Hlavním tématem jeho výzkumu jsou on-line extrakční techniky v chromatografických systémech.Doc. RNDr. Turánek Jaroslav, CSc. (LF v Hradci Králové) pro obor lékařská imunologie. Působí v oborové radě Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů Masarykovy univerzity. Je autorem průkopnických technologií, které mohou nalézt široké uplatnění v biotechnologii a ve vývoji nových, zejména protinádorových léčiv.

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (FaF) pro obor farmaceutická technologie. Je přednostou Ústavu technologie léků FaF VFU Brno a děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (PřF) pro obor analytická chemie. Působí na Katedře analytické chemie, v posledních výzkumech se zaměřil na oblast vývoje nových elektrochemických biosenzorů pro výzkum a detekci poškození DNA cizorodými látkami.

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF) pro obor teorie, filozofie a sociologie práva. Působí na Katedře politologie a sociologie a katedře teorie práva a právních učení, je autorem desítek odborných publikací, zasedá ve vědecké radě Právnické fakulty UK.

Doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. (1. LF) pro obor pracovní lékařství. Je přednostou Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Celý seznam profesorek a profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností 8. května 2021 naleznete zde.


Text: Marcela Uhlíková

Foto: Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám