• Aktuality

Aktuality

16. srpna 2021

Zemřel docent Jiří Luštinec, molekulární biolog

Narodil se 11. února 1934. V roce 1952 absolvoval reálné gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem a v roce 1957 ukončil studium biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě UK.


Během vědecké aspirantury v Biologickém ústavu ČSAV vypracoval disertaci na téma „Pentózový cyklus a glykolýza ve vztahu k regulaci růstu“. Jeho školitelem byl profesor Silvestr Prát. Po třicet let, od roku 1961, byl vědeckým pracovníkem v řadě ústavů Akademie věd ČR.


V letech 1991-1997 zastával pozici vedoucího katedry fyziologie rostlin, nynější katedry experimentální biologie rostlin, na Přírodovědecké fakultě UK, kde se v roce 1992 habilitoval. Zásadním způsobem se zasloužil o podstatnou koncepční transformaci katedry: z jeho iniciativy se ku příkladu její odborné zaměření rozšířilo o molekulárně-biologické a buněčně-biologické přístupy, které zde před rokem 1990 prakticky chyběly. Jeho působení odrážející bohaté zkušenosti z předchozích třiceti let badatelské práce v ústavech Akademie věd či na různých pracovištích v zahraničí (strávil několik let jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Kambodži a v Bangladéši), nastartovalo rozvoj katedry v moderní badatelské pracoviště s intenzivními kontakty v mezinárodní vědecké komunitě, a udalo tak vývoji katedry směr, který ji utváří dodnes.


Jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii (v letech 1963-1966) působil v Institut des Recherches sur le Caoutchouc v Kambodži (zřízení radioizotopové laboratoře a využití radioizotopů při výzkumu kaučukovníků) a v Atomic Energy Research Center v Bangladéši (standardizace kobaltového zářiče). V letech 1997-2014 pokračoval v experimentální práci v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Mimo jiné se zabýval úlohou metabolických procesů v regulaci růstu, organogenezí a regenerací rostlin v explantátových kulturách, izolací a identifikací stimulačního faktoru vaskulárních pletiv, mnohočetnými účinky biologicky aktivních solutů v závislosti na koncentraci, metodami stanovení škrobových polysacharidů a analýzou fosforečných esterů pomocí neutronové aktivační analýzy nebo tvorbou latexu a jeho pohybem ve kmeni kaučukovníků.


Stal se autorem nebo spoluautorem více než čtyřiceti vědeckých studií, většinou publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech. V Akademii věd, na Přírodovědecké fakultě UK a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vedl řadu diplomových a doktorandských prací.


Doc. RNDr. Jiří Luštinec, CSc. zemřel ve věku 87 let.


Čest jeho památce!


U příležitosti oslav sta let od založení Přírodovědecké fakulty byla v roce 2020 docentu Luštinecovi na Slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK udělena pamětní medaile.
U příležitosti oslav sta let od založení Přírodovědecké fakulty byla v roce 2020 docentu Luštinecovi na Slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK udělena pamětní medaile.


Text: Marcela Uhlíková

Foto: PřF UK, Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám