• Aktuality

Aktuality

9. září 2021

Nová univerzitní společnost GeneSpector Innovations s.r.o. vyvinula diagnostickou metodu předpovídající klinický průběh infekčního onemocnění včetně Covid-19

Zástupci nově vznikající univerzitní společnosti GeneSpector Innovations s.r.o. představili novou diagnostickou metodu, která umožňuje z výtěru z nosohltanu předpovědět závažnost akutně probíhajícího infekčního onemocnění. Byla úspěšně ověřena v rámci PCR diagnostiky infekce SARS-CoV-2 a následného průběhu nemoci Covid-19. V rámci ověřování se ukázalo, že je metoda použitelná i u dalších typů infekčních onemocnění.Univerzita Karlova společně s GeneSpector Innovations s.r.o. hledali v současné pandemické situaci nejefektivnější cestu v boji s Covid-19. Protože došlo během pandemie k rozmachu rutinního používání PCR analýzy, ukázal se jako klíčový následující přístup – použití nové technologie při PCR odběru. Dalším vyhodnocením dostávají lékaři včasnou a velmi cennou informaci o vývoji a průběhu onemocnění Covid-19, na kterou mohou rychle reagovat. Jinými slovy, ze vzorku odebraného v jakékoliv laboratoři pro PCR vyhodnocení se může zjistit nejenom, jestli je nebo není přítomný virus SARS-CoV-2, ale také jaký bude mít testovaný pacient průběh nemoci Covid-19.


Technologie GeneSpector Innovations s.r.o. je založena na výzkumu vědců z 1. lékařské fakulty UK. Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. vysvětluje: „Onemocnění Covid-19 nám ukázalo, jak je složité ohroženou skupinu obyvatel identifikovat. Časté případy mladých zdravých lidí, kteří však čelili těžkému průběhu onemocnění Covid-19, v posledních vlnách značně přibylo. Cesta nové diagnózy se tedy jeví jako efektivní a rychlá a může pomoct právě u případů, u kterých bychom složitý průběh neočekávali.“


Univerzální indikátor průběhu infekčního onemocnění

Na této metodě je revoluční zejména její univerzálnost. I přes to, že u pacienta není prokázán koronavirus, mohou být v těle pacienta nastartované procesy pro boj s nemocí. A právě na základě tohoto screeningu je dále doporučena detailnější lékařská prohlídka, protože pravděpodobně prochází nějakou nezjištěnou infekcí, na kterou je potřeba medicínsky reagovat.Technologie je založena na detekci tělu vlastního indikátoru, jehož míra dokáže předpovědět, jak bude infekční onemocnění probíhat. Pokud bude ve vzorku pacienta nalezen indikátor v hojné míře, znamená to, že prochází infekčním onemocněním a je pravděpodobné, že průběh onemocnění bude těžký nebo bude dokonce vyžadovat hospitalizaci. Jak pro laboratoře, tak pro samotné pacienty se nic nemění. Cena testu a jeho vyhodnocení zůstává obdobná. Tato metoda je klíčová zejména pro ohroženou skupinu obyvatel, u které se často objevují komplikace spojené s běžnými onemocněními a mohou skončit fatálně, pokud se včas nezasáhne.


Technologie je připravena pro uvedení na trh

Rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA: „Univerzita Karlova na spolupráci s GeneSpector Innovations s.r.o. ukazuje, že zcela zásadně plní svojí roli v základním výzkumu a zároveň zprostředkovává unikátní přenos základního výzkumu do praxe. Technologie je připravena v rámci komercializačního procesu pro uvedení na trh. Společnost GeneSpector Innovations s.r.o. je připravena na samostatnou výrobu v režimu Research-Use-Only. Avšak aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího využití a pokrytí potřeb medicínské diagnostiky, a tím se zvýšila efektivita současných léčebných přístupů, hledá GeneSpector Innovations s.r.o. silného partnera, který dokáže pomoci s výrobou a distribucí samotných diagnostických souprav a přenesení poznatků do běžné praxe.“Výzkum Univerzity Karlovy zmírňuje dopady pandemie

GeneSpector Innovations s.r.o. je v pořadí pátý univerzitní spin-off Univerzity Karlovy, který byl založen prostřednictvím CUIP s.r.o. Na vzniku se podílejí CUIP s.r.o., SPADIA LAB a.s., ZKV Career s.r.o. Jednatelem společnosti bude Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M.. GeneSpector Innovations s.r.o. není první spin-off univerzitní společnost, jejíž činnost pomáhá snížit dopady pandemie Covid-19. Například díky převratné technologii testování na virus SARS-CoV-2 se podařilo při pandemické vlně navýšit pětkrát kapacity laboratoří, a vyhnout se tak přetížení. V současné chvíli je 25 % provedených PCR testů na českém trhu založených na technologii spin-off společnosti Univerzity Karlovy. Část zisku se vrací na univerzitní půdu nebo do projektů, které mají společenský dopad. Nedávno byl například věnován milion korun Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy, přičemž peníze šly na výzvu pro studentské nápady na řešení pandemické situace.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám