• Aktuality

Aktuality

23. září 2021

Kampus Lékařské fakulty v Plzni: stavba se uzavírá, aby se mohla otevřít

Nová budova Lékařské fakulty v Plzni na začátku zimního semestru 2021/22 dospěla k bodu „uzavření stavby“ – jsou zasklená okna, a tak se v zimě již může v budově topit. U příležitosti zahájení nového akademického roku navštívil stavbu dne 21. září rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.Lékařská fakulta v Plzni zahajuje semestr naposledy ve svých starých budovách – příští rok, na podzim 2022, se už bude plně učit v novém kampusu na aleji Svobody v Plzni na Lochotíně. Stavba se nyní tzv. „uzavírá“, tj. dokončuje se osazení oken tak, aby se v budově mohlo topit. Budova „ožije“ i tím, že se v ní začne svítit – a dalšími postupnými kroky se bude během zimy chystat na jaro, kdy by měla být připravená k instalaci vybavení. Na přelom května a června 2022 je plánována její kolaudace.


Budova lékařské fakulty z dálky viditelná při příjezdu od centra Plzně směrem na Lochotín. Na otázku Plzeňanů, co to zde vyrostlo, již brzy odpoví nápis se jménem fakulty na její jižní fasádě. Na mohutnou stavbu lze také hledět jako na fyzické naplnění hesla “Plzeň – univerzitní město”, kdy na jednom konci města se rozkládá kampus ZČU s převážně technickými obory a na druhém konci mu nyní odpovídá kampus oborů lékařských.Pokroky na stavbě si přijel osobně prohlédnout rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. „Studenti i pedagogové zde budou mít nejmodernější vybavení – zde například stojíme na místě budoucího simulačního centra, které bude sloužit pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. Figuríny, které zde budou zastupovat pacienty, umějí nasimulovat reálné stavy a umožňují tak studentům prakticky si vyzkoušet jejich ošetření,“ říká rektor. „Výuka se tak přibližuje praxi a to je to, o co pro naše absolventy usilujeme ve všech oborech.“Lékařská fakulta v Plzni přijímá každým rokem ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné a 50 na zubní lékařství, celkově zde studuje na 2000 studentů. „Počty přijímaných na všeobecné lékařství jsme navýšili díky pobídce MŠMT, díky nové budově a jejím velkým posluchárnám budou mít ve výuce všichni dost místa. Výhodou je také umístění kampusu v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň, kam studenti docházejí na praktickou výuku. Jsme také rádi, že se výuka po mnoha letech soustředí na jedno místo a nebude třeba přecházet mezi několika budovami na různých lokalitách,“ dodává prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan Lékařské fakulty v Plzni.


Stavba kampusu Lékařské fakulty v Plzni započala budováním první budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra v roce 2012. Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015-2016 byla dostavěna posluchárna. V roce 2019 byla zahájena stavba druhé etapy kampusu, do této budovy se přesunou zbylé ústavy, děkanát a veškerá podpůrná pracoviště – moderní zázemí zde získá např. knihovna, vznikne zde nová menza. Tato II. etapa stavby bude stát celkem 1,75 mld Kč, z toho 1 mld Kč je financována z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přes 600 mil Kč z vlastních zdrojů univerzity a fakulty a zbylá část ze státního rozpočtu ČR.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám