• Aktuality

Aktuality

1. října 2021

Vyhlášení grantové výzvy Nadačního fondu Univerzity Karlovy

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlašuje dne 1. 10. 2021 svou historicky druhou výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu:

Studenti proti pandemii

Cílem výzvy je podpořit v souladu s novým Strategickým záměrem Univerzity Karlovy, Etickým kodexem Univerzity Karlovy a vnitřními pravidly Nadačního fondu projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19, zejména za účelem podpory projektů a činností studentů Univerzity Karlovy souvisejících s jejich univerzitním studiem, a to v oblastech:

  1. souvisejících s onemocněním COVID-19, a to zejména pro studenty, kteří byli epidemií zvláště znevýhodněni;

  2. spadajících do tzv. třetí role univerzity a zároveň v těchto oblastech i v širší souvislosti související s dopady onemocnění COVID-19. Příkladem mohou být i odborné semináře, aktivity usilující o prevenci a osvětu.

  3. Grantová výzva se nezaměřuje na čistě vědecké projekty. Pro takové případy je zde Grantová agentura Univerzity Karlovy.


Grantová výzva Studenti proti pandemii je financována z daru, který Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy poskytla společnost GeneSpector s.r.o. založená dceřinou společností univerzity Charles University Innovations Prague, s.r.o. Oběma společnostem bychom chtěli touto formou vyslovit upřímné poděkování za podporu.


Příslušný formulář na podání žádosti naleznete zde. Vyplněný formulář prosím zasílejte na adresu zadosti@nf.cuni.cz do 31. 10. 2021.


Celková alokace výzvy je 608 000 korun.


Více informací na stránkách fondu www.nf.cuni.cz


Projektová dokumentace výzvy č. 2/2021
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám