• Aktuality

Aktuality

6. října 2021

Nové univerzitní varhany slavnostně vysvěceny a oficiálně „rozehrány“

Skladba Toccata a fuga d moll od Johanna Sebastiana Bacha se stala tou vůbec první, kterou si 5. října 2021 vyslechli návštěvníci koncertu ve Velké aule Karolina. A nešlo o událost ledajakou – pro sál plný posluchačů hrál Jan Kalfus premiérově na nové univerzitní varhany, jenž záhy vysvětil Dominik kardinál Duka...

Všichni je chtěli vidět a zaposlouchat se do jejich tónů. Na pravidelné návštěvníky varhanních koncertů a jiných slavnostních událostí však čekalo i další překvapení – elektrický hrací stroj stál poprvé uprostřed sálu.V úvodu slavnostního večera si vzal slovo rektor UK Tomáš Zima, který připomenul historické milníky v životě univerzitních varhan, od pořízení těch úplně prvních v roce 1968, přes podepsání smlouvy s firmou Orgelbau Vleugels v červenci 2020 na zhotovení nových a uložení schránky do podlahy pod připravovaným nástrojem, až po samotnou přepravu a montáž unikátních varhan. Rektor rovněž poděkovat všem, kdo se na hladkém průběhu realizace projektu na pořízení a instalaci nového nástroje podíleli.


Na konci svého vystoupení přítomné seznámil se zajímavou zvyklostí, kterou si v závěru večera částečně „osvojili“ všichni účastníci koncertu: „Prastará varhanářská tradice říká, že se při inauguraci nových varhan má vypít právě tolik vína, jaký je obsah největší a nejsilněji znějící píšťaly. Naše varhany mají 1602 píšťal a obsah té největší je 133 a půl litru – a přesně tolik vína, červeného i bílého, na nás po koncertu čeká,“ prozradil s úsměvem nadšeným posluchačům rektor Zima.Za hladkou a oboustranně vstřícnou spolupráci při stavbě a instalaci nových varhan poděkoval univerzitě ve své krátké zdravici Johannes David Christian Vleugels, na slavnostním večeru osobně přítomný zástupce rodinné varhanářské firmy. Poté předal varhaníkovi Janu Kalfusovi symbolický „klíč“ k nástroji – mosaznou ladičku jazykových píšťal.„Je pro mě velkou ctí i radostí, být spolu s vámi při naslouchání zvuků královského nástroje, varhan. Jestliže pohlédneme na sochu Otce vlasti a zakladatele naší nejstarší univerzity, vidíme, že se usmívá,“ promluvil k přítomným Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, a pokračoval: „Rád bych vám – celé Univerzitě Karlově, a zvláště pak absolventům – popřál, aby se zvuk nového nástroje stal dokonalou součástí hudby, která i nás ostatní dokáže unést do vyšších sfér.“ A následně varhany vysvětil.Poslední slova, před zhruba hodinu trvajícím koncertem – v němž zazněly skladby od Wolfganga Amadea Mozarta, Cesara Francka, Petra Ebena, Luise Viernea a Charlese Maria Widora – patřila varhaníkovi Janu Kalfusovi. To proto, aby vyjádřil velké poděkování profesoru Janu Blahoslavu Láškovi, emeritnímu děkanovi Husitské teologické fakulty: „Když jsem ztrácel naději, byl to on, kdo mě vždy povzbuzoval. Kdykoliv jsme se potkali, říkal: ´nebojte, nebojte, nový nástroj bude´,“ zavzpomínal – dnes už s nostalgií – Jan Kalfus a dal se do hraní…

Text: Marcela Uhlíková

Foto: Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám