• Aktuality

Aktuality

20. října 2021

Prohlášení Univerzity Karlovy k současné klimatické změně

Procházíme environmentální krizí, která přímo ohrožuje prosperitu naší společnosti

Univerzita Karlova považuje klimatickou změnu za zásadní problém a upozorňuje na nejnovější zprávu Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (organizace při OSN), která potvrzuje, že změna klimatu vyvolaná lidskou činností zásadně ovlivňuje naši civilizaci.Považujeme situaci za velmi závažnou. Nejhorším změnám můžeme stále zabránit rychlým, výrazným a systematickým snižováním emisí skleníkových plynů a podle všech doporučení vědců snahou o dosažení uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050. Univerzita Karlova zastává stanovisko, že nejhorším postojem by v této chvíli byla nečinnost.


Prof. Jan Frouz, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, říká „Zatímco vysokými teplotami trpí v současnosti zejména ta nejstarší generace, s horšími dopady se bude potýkat střední generace, a ty nejhorší následky ponesou ti nejmladší a jejich děti. Mluvíme nejen o suchu, vlnách veder, povodních a dalších extrémech počasí, ale především o změně mořských proudů, acidifikaci oceánů a dalších často přehlížených procesech. To může zcela změnit fungování planety způsobem, jemuž prozatím ne úplně rozumíme, ale jenž je obdobou toho, co vedlo v minulosti k velkému vymírání mnoha živočišných druhů.“


Klima není jediný planetární systém, jehož stabilita je lidskou činností ohrožena. Environmentální škody se projevují i v dalších oblastech. Vinou znečištění ovzduší umírají každoročně tisíce lidí v českých městech a obcích. Půda vážně degraduje a krajina přichází o pestrost přírodních biotopů. Rychle ubývá rozmanitosti živé přírody, na níž závisí produkce potravin, dostatek vody a další služby ekosystémů, které jsou pro lidskou společnost zcela zásadní. Významně proměňujeme životně důležité toky dusíku a fosforu. Planetární systémy jsou vzájemně propojeny a ztráta stability jednoho povede ke ztrátě stability ostatních. Velmi dobře si uvědomujeme, že změna klimatu je jen jedním z mnoha ohrožení, kterému v současnosti čelíme, a že snaha o řešení této krize nesmí být na překážku řešení dalších environmentálních problémů, jako je pokles biodiversity nebo znečištění vzduchu, vody a oceánů.


Univerzita Karlova tímto prohlášením sděluje veřejnosti, že současná situace vyžaduje urychlené přijetí i neatraktivních opatření. Ocitáme se jednoznačně na začátku krize, která může mít vážný dopad na celou společnost, a právě společnost musí být součástí jejího řešení.

Prof. Tomáš Zima: „Řešení environmentální krize představuje velkou výzvu pro všechny. Univerzita Karlova přijímá tuto výzvu pro oblast vědy, technologií, ale také vzdělávání a působení ve veřejném prostoru, neboť všechny tyto oblasti jsou pro řešení současné environmentální krize nezbytné.“


Univerzita Karlova proto iniciuje vytvoření české národní pobočky globální platformy Sustainable Development Solutions Network. Dále připravuje interní strategii udržitelného rozvoje a v souladu se svojí třetí rolí rozvíjí zodpovědné působení ve veřejném prostoru a vzdělávání široké veřejnosti.

Doc. Jan Weinzettel z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy dodává: “Přírodu a stálé klimatické podmínky posledních tisíciletí jsme si zvykli vnímat jako něco samozřejmého, co nelze zničit. Z přírody pouze bereme a svým bezohledným chováním vůči planetě si podřezáváme větev, na které sedíme. Zdravé ekosystémy a stabilní klima, které daly vzniknout lidské společnosti, a které člověk svými aktivitami významně narušuje, už nejsou samozřejmostí. Je potřeba si environmentální krizi globálně uvědomit a své chování změnit. Univerzita Karlova proto přichází s tímto prohlášením, aby aktivně přispěla k vážné veřejné diskuzi.”​

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám