• Aktuality

Aktuality

21. října 2021

Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, World&Art a Česká centra v partnerství se Svazem měst a obcí ČR vyhlašují mezinárodní projekt: „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“, určený pro žáky ZŠ a dále studenty středních a vysokých škol z ČR i ze zahraničí.Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro otevřený dialog s mladou generací a umožnit  společné zamyšlení nad tématy, která jsou klíčová pro  udržitelný rozvoj v Evropské unii. Mladí „umělci“ a zejména tvůrčí týmy ve školách, či v rámci mezinárodních propojení škol, budou mít touto cestou možnost společně ztvárnit představy o Evropě v roce 2050. Mladá generace tak bude moci s předstihem artikulovat své priority a směr, kterým se má Evropská unie ubírat. Klíčovými faktory, které ovlivní hodnotovou orientaci a dá se předpokládat, že i životní úroveň této generace, jsou vědecký a technologický pokrok s procesem inovací a řada dalších významných témat, např. problematika lidských práv, udržitelného rozvoje, rozkvět kultury, péče o kulturní dědictví atd. Největším přínosem projektu je mezinárodní a mezigenerační  komunikace. Vybraná díla budou vystavena na výtvarné přehlídce v Karolinu a oceněna. Bude také spuštěna virtuální výtvarná přehlídka


Součástí projektu je edukativní program, který garantuje UK a PedF UK.  Tento program bude nabídnut zapojeným školám a přinese témata zaměřená na problematiku Evropy a její budoucnosti. Celostátní aktivity (online přednášky, workshopy apod.) budou probíhat od ledna do listopadu 2022. Vybrané části edukativního programu budou připraveny online v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ) a nabídnuty zapojeným zahraničním školám.​

Jak se do projektu přihlásit

 • Školy se do projektu zaregistrují přes webové stránky www.e2050.eu do 31. 12. 2021. Zapojení může být i společné s partnerskou zahraniční školou.

 • Každá škola uspořádá interní školní kolo a vybere 1 výtvarnou práci (individuální nebo společnou- se zahraniční školou), kterou registruje do on-line úložiště na webových stránkách www.e2050.eu a to do 30. 4. 2022.

Jaké formy prací je možné přihlásit

 1. VÝTVARNÉ

  • kresba

  • malba

  • grafika

  • kombinovaná technika

  • fotografie

  • koláž (fotografická)

  • komiks (bez textu)

  Rozsah: jedno dílo / list

  Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí

 2. FILMOVÉ

  • Film

  • Dokument

  Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

 3. AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ

  • Animace

  • Videoklip

  Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

 • Individuální i skupinové práce žáků a studentů či propojených školních tvůrčích týmů domácích i mezinárodních.

Jaké jsou věkové kategorie pro přihlašování výtvarných prací

 • Do 10 let

 • 10 -15 let

 • 15-19 let

 • Nad 19 let

Možnosti, jak žákům tematizovat zadání, např.:

 • Evropa v tvých rukách

 • Žít ještě víc společně?

 • Evropa bez hranic

 • Život v bezpečné společnosti

 • Pohybem pro spokojenější Evropu

 • Evropa nakloněná všem bez rozdílu

 • Studium v zahraničí? Žádný problém!

 • Místo, které miluji

 • Kdo jsme?

Harmonogram projektu

 • Do 31. 12. 2021 – registrace škol do projektu

 • Do 30. 4. 2022 – registrace prací na webových stránkách projektu

 • Do 15. 6. 2022 – vyhodnocení prací odbornou komisí

 • Od 2. 1. do 30. 11. 2021 – doprovodný edukativní program

 • 22. listopad 2022 – závěrečná konference a vernisáž evropské výstavy v Karolinu, předání ocenění


PRIORITY MLADÉ GENERACE

Díky projektu umožňujícímu nový dialog bude mít možnost mladá generace s předstihem artikulovat své priority a směr, kterým se má Evropská unie ubírat. Klíčovými faktory, které ovlivní hodnotovou orientaci (a lze tak tak předpokládat, že i životní úroveň této generace), jsou vědecký a technologický pokrok s procesem inovací a řada dalších významných témat, např. problematika lidských práv, udržitelného rozvoje, rozkvět kultury, péče o kulturní dědictví atd. Největším přínosem projektu je mezinárodní a mezigenerační komunikace. Vybraná díla budou vystavena na výtvarné přehlídce v Karolinu a oceněna. Bude také spuštěna virtuální výtvarná přehlídka. Vybraná díla se následně představí v zahraničí prostřednictvím Českých center.

EDUDAKTIVNÍ PROGRAM

Součástí projektu je edukativní program, který garantuje UK a PedF UK.

Tento program bude nabídnut zapojeným školám a přinese témata zaměřená na problematiku Evropy a její budoucnosti. Celostátní aktivity (online přednášky, workshopy apod.) proběhnou od ledna do listopadu 2022. Vybrané části edukativního programu budou připraveny online v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ) a nabídnuty zapojeným zahraničním školám.


Výtvarná přehlídka již má tradici, přičemž předchozí ročníky výstav: SAMETOVÉ VZPOMÍNKY, NEZAPOMENEME a BOJ S PANDEMIÍ byly velmi úspěšné. Zejména projekt NEZAPOMENEME, zaměřený na období holokaustu získal velkou pozornost jak v tuzemsku, tak i v zahraničí a byl též oceněn na půdě Univerzity Karlovy prestižní Cenou Miloslava Petruska.


Tisková zpráva

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám