• Aktuality

Aktuality

26. října 2021

V prostorách Karolina proběhla informační akce s názvem Německo: země příležitostí

Ve středu 15. 9. 2021 proběhla v reprezentačních prostorách Karolina informační akce s názvem „Německo: země příležitostí“, která představila českým akademikům nepřebernou nabídku možností výzkumu v Německu. Akce se vedle doktorandů a mladých vědců zúčastnili akademičtí pracovníci českých univerzit, zástupci Německého velvyslanectví či ministerstva školství. Setkání s podtitulem „Perspektivy společné výzkumné a vědecké spolupráce“ organizovala Univerzita Karlova a kancelář DAAD v Praze.Spolupráce obou institucí sahá až do 60. let, kdy byla studentům Karlovy Univerzity organizací DAAD, jež je největším podporovatelem mezinárodní akademické spolupráce na světě, udělena první stipendia. DAAD nabízí studentům, vysokoškolským pedagogům, vědcům a umělcům široké spektrum stipendijních a výměnných programů a v současné době podporuje v rámci česko-německé výměny ročně více než 1 200 pobytů.


Slavnostního zahájení akce se ujal prorektor pro zahraniční styky a mobilitu Univerzity Karlovy prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA a vedoucí referátu pro vědu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR Dr. Alexander Puk. Připojili se také Mgr. Jana Kolaříková (MŠMT) a Karolina Kaczmarczyk-Orzołek (DAAD Varšava).Vlastní program přednáškové části akce tvořily příspěvky bývalých stipendistů organizace DAAD, jež se s posluchači podělili o cenné osobní zkušenosti při plánování stipendijního pobytu, jeho realizaci, se získanými zkušenostmi a pozitivním vlivu na jejich další vědeckou práci a kariéru.


O svém výzkumném pobytu v rámci individuální podpory DAAD hovořil děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. Se zkušenostmi se stipendiem v rámci meziuniverzitní výměny hovořil vedoucí výzkumného projektu probíhajícího mezi MFF UK a TU München doc. František Šanda, Ph.D.Zástupkyně informační kanceláře Německé akademické výměnné služby (DAAD) v Praze shrnula možnosti stipendií této organizace, která jsou aktuálně v nabídce pro doktorandy a mladé vědce. Zájemci si mohou vybrat z řady individuálních stipendií i stipendijních programů pro skupiny.


STIPENDIA PRO JEDNOTLIVCE

 • Krátká výzkumná stipendia pro doktorandy a postdoktorandy (1-6 měsíců)

 • Roční výzkumná stipendia pro doktorandy (7-12 měsíců)

 • Výzkumná stipendia v rámci Cotutelle/v rámci doktorátu s dvojím vedením (až 2 roky)

 • Výzkumné pobyty pro VŠ-učitele a vědce (1-3 měsíce)

 • Bilaterální výměna vědců (7 dní až 3 měsíce)

 • Nová pozvání pro bývalé stipendisty (1-3 měsíce)


O stipendia DAAD v délce do 6 měsíců lze žádat 2x ročně: v této sezóně jsou uzávěrky 15. listopadu 2021 a 2. května 2022. Stipendia s trváním nad 6 měsíců mají pouze jednu uzávěrku ročně a to 15. listopadu 2021.


 • Program PRIME pro postdoktorandy (v délce 18 měsíců, z nichž 12 stráví úspěšný uchazeč v zahraničí mimo Německo a 6 měsíců na německé univerzitě, kde je po celou dobu podpory zaměstnán na postdoktorandské pozici)


STIPENDIA PRO SKUPINY

 • Studijní cesty do Německa pro skupiny zahraničních studentů (7-12 dní, max. 15 studentů). Toto stipendium mohou využít skupiny studentů již od bakalářského stupně studia s doprovodem vysokoškolského učitele. Uzávěrky jsou: 1.2., 1.5. a 1.11.

 • PPP - Program podpory společných projektů (2 roky)

  Jedná se o projekty výzkumných skupin, o jejichž financování se na české straně žádá u MŠMT v případě univerzit a u AV ČR v případě jednotlivých ústavů Akademie věd.


Zástupkyně rektorátu Univerzity Karlovy shrnula možnosti stipendií, která jsou aktuálně v nabídce pro doktorandy a mladé vědce z UK:


V rámci meziuniverzitních dohod nabízejí studentům UK některé německé partnerské univerzity několik semestrálních pobytů: Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Universität des Saarlandes, Universität Leipzig, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Universität Hamburg, Universität Düsseldorf. Partnerské univerzity nabízejí doktorandům a akademikům z UK také měsíční stipendijní pobyty (Universität Hamburg, Universität Heidelberg, Universität zu Köln) nebo letní kurzy německého jazyka pro studenty. Většina těchto stipendií je financována prostřednictvím DAAD, některé univerzity poskytují jiná stipendia jako např. Universität Hamburg (Hermann und Else Schnabel Stiftung) nebo Universität Heidelberg (Baden-Württemberg Stiftung).


Dále UK vypisuje každoročně krátkodobé akademické pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v délce max. 3 týdnů. Na tyto akademické pobyty vyjíždí nejvíce akademiků z UK právě do Německa. Cestovné je hrazeno fakultou a diety akademici obdrží od německé partnerské univerzity. Většina německých partnerských univerzit čerpá prostředky pro zahraniční hosty z UK z DAAD.


Informační akce pokračovala networkingem a prezentací partnerských organizací, které výměnné pobyty do Německa také nabízejí. Účastníci měli možnost seznámit se s nabídkou Česko-německého fondu budoucnosti, Domu zahraniční spolupráce MŠMT, Česko-bavorské vysokoškolské agentury či nadace Alexander von Humboldt.


Kontakt pro více informací k nabídce možností studia a výzkumu v Německu:

DAAD IP Prag

Univerzita Karlova

www.daad.cz

www.facebook.com/daadceskarepublika

www.instagram.com/daad_ceskarepublika

https://cuni.cz/UK-3055.html

https://cuni.cz/UK-225.html

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám