• Aktuality

Aktuality

12. listopadu 2021

Rok od černého čtvrtku 12. 11. s 11+1 v Kampusu Hybernská

Zveme všechny, kterým nejsou lhostejné osudy Běloruska.


Den s datem 12. 11. 2020. vešel do dějin Běloruska pod jménem “černý čtvrtek”. V ten den proběhly masivní cílené útoky na studenty a bylo zatčeno právě 11 studentů a 1 profesorka, ke kterým se odkazujeme náš projekt. Přesně rok od událostí toho dne, si v Kampusu Hybernská chceme komorně připomenout ty, kteří skončili v Lukašenkových vězeních a trestaneckých táborech. Zatčených 11+1 si připomeneme příspěvkem, který jejich příběh zasadí do kontextu běloruského úsilí o svobodu. Následovat bude prezentace projektu 11+1 a po ní diskuze. 


Akce se zúčastní organizátoři i sympatizanti projektu 11+1. Vítáme všechny, kdo mají o projekt zájem nebo by se chtěli aktivně zapojit!


Program:

1. 1. Uvedení dokumentu Gaudeamus

1. 2. Promítání Gaudeamu [46 minut s českými titulky]

2. 1. Příběh 11+1 v kontextu černého čtvrtku

2. 2. Představení projektu 11+1

2. 3. Věcná diskuze a konstruktivní kritika projektu 11+1.

3. 1. Volná družba


Facebook událost


Projekt 11+1: zázemí pro svobodu běloruské akademie

Projekt 11+1 vznikl, aby pomohl vytvořit zázemí pro svobodu běloruských studentů a akademiků v jejich nedobrovolném vyhnanství. Projekt se již svým názvem odkazuje k 8 studentkám, 3 studentům a 1 profesorce, kteří byli v Bělorusku zatčeni 12. 11. 2020. Vězňů z akademické sféry, natož pak politických vězňů, samozřejmě není v Bělorusku jen 11+1. Přesto jsme si jejich konkrétní tváře, jména a příběhy zvolili za symbolickou synekdochu pro nezjistitelné “n” obdobných případů bezpráví.


Projekt 11+1 se již prostřednictvím manifestační akce Štafeta 11+1 rozšířil z UK na MUNI, UPOL, OSU. S dalšími českými univerzitami a studentskými buňkami 11+1 pak o zapojení připravujeme, jde v tuto chvíli o TUL, UHK, UJEP, ZČU, JU a ČVUT.


Na jednorázový akt solidarity ve formě zapojení do Štafety navazujeme v každém univerzitním městě budováním autonomní studentské buňky 11+1, která zahrnuje nutně českou a běloruskou sekci. Klíčová pak je všude právě podpora a přízeň rektorátů, které - jak rádi konstatujeme - se našim principům i věcným koncepcím zatím všude dostává. Naším cílem v ZS 2021 je pak především upozornit naše mateřské univerzity na trvající tíseň všech pater běloruské akademie a požádat je o zvážení jejich možností podpory zájemců o studium a akademiků na akademický rok 2022/23.


Studentské buňky 11+1 až se kádrově stabilizují a upevní začnou přebírat úkoly, které opisujeme programem Zázemí 11+1. Ten je zaměřen na dobrovolnickou a mikrosociální pomoc českých studentek a studentů svým běloruským kolegyním a kolegům. Zlepšíme tak jejich situaci podstatným způsobem na rovině, na níž naše mateřské univerzity nemohou oficiálně působit, třebaže je často rozhodující pro úspěšné završení studia a lidský rozvoj vůbec.

Úběžník projektu 11+1

Úběžníkem věcných záměrů projektu 11+1 je konečně program Zázemí pro svobodu. V této, skutečně počáteční fázi působení projektu 11+1, se jedná o společný návrh českých i běloruských studentů vůči našim mateřským univerzitám. Program Zázemí pro svobodu, který se postupně - po atomech - vynořuje z abstraktních plánů, má ambici vytvořit synergický řetězec stabilní podpory běloruské akademie v demokratických státech střední a východní Evropy.


Nutnou prerekvizitou se mu pak stává osvojení a zakořenění programu Zázemí 11+1 na českých univerzitách, o jejichž společenství bychom se následně mohli opřít při prohlubování a rozšiřování naznačené synergie. V jejím rámci, jak naznačeno, právě univerzity a běloruští akademici budou hrát primární úlohu, zatímco studentské struktury projektu 11+1 ustoupí do pozice juniorního partnera.


Svou mikrosociální působností sice vnáší projekt 11+1 nepostradatelné demokratické a deliberativní kvality mezi vstupy programu Zázemí pro svobodu - nemohl by však běloruskou věc řešit s nejvyšší možnou kompetencí a efektivitou. I přesto budou mít studenti příležitost podílet se v těsné spolupráci se svými univerzitami na snad vždy otevřeném vývoji programu Zázemí pro svobodu s třetími stranami, ať již v podobě samostatných vědeckých pracovišť, státních a evropských institucí, organizované běloruské diaspory, neziskového sektoru či řad široké veřejnosti.


Takto naznačený úběžník se může zdát příliš ambiciózním. Uvědomme si však, že žijeme v době globálních proměn vyžadujících právě odvahu přijmout takové výzvy, formulovat a uskutečňovat smělé plány. Jsme přesvědčeni, že společně s našimi mateřskými univerzitami - třebaže postupně a pracně - naše vzájemně formované vize programu Zázemí pro svobodu zrealizujeme.


Již jen vykročení k této snaze ovšem považujeme za prospěšné. Je svým způsobem občanskou školu - protože pokud bychom si odvykli žít možností, že postupnou a trpělivou prací docílíme realizace i skutečně nového a ambiciózního, nemělo by heslo “díky, že můžem” žádný věcný smysl.

Možnosti účasti v projektu 11+1

Při naplňování naznačených ambic projektu 11+1 si vyžádá mnoho - dobrovolnické, šedé a vytrvalé práce především na straně studentů. Snažíme se pomoci svým běloruským kolegyním a kolegům nejlépe jak dokážeme, velmi rádi však náš tým rozšíříme i o Vás. Pro přehled o konkrétních potřebách projektu 11+1 prosím pište na adresu . Další informace, například o členských a náborových schůzích naleznete na našich sociálních sítích.


Праз год ад чорнага чацверу 12.11 с 11+1

Ч О Р Н Ы  Ч А Ц В Е Р


Мы запрашаем усіх, каму не абыякавы лёс Беларусі.


Дзень з датай 12.11.2020 увайшоў у гісторыю Беларусі пад назвай "Чорны чацвер". У гэты дзень адбыліся масавыя мэтанакіраваныя нападзенні на студэнтаў, былі затрыманыя 11 студэнтаў і 1 выкладчыца, да якіх і адсылае назва нашага праекта. Роўна праз год пасля падзей таго дня, на кампусу Гiбернска мы хочам узгадаць тых, хто апынуўся ў турмах і выпраўленчых лагерах Лукашэнкі. Прамова аб арыштаваных 11+1 змесціць іх гісторыю ў кантэкст змаганняў Беларусі па вызваленні. Пасля адбудзецца прэзентацыя праекта 11+1 і абмеркаванне. 

У мерапрыемстве возьмуць удзел арганізатары і спачувальнікі праекту 11 + 1. Мы вітаем усіх, хто зацікаўлены ў праекце ці хацеў бы прыняць у ім актыўны ўдзел!

Праграма:

1. 1. Увядзенне да дакументальнага фільму "Gaudeamus"

1. 2. Паказ "Gaudeamus" [46 хвілін з чэшскімі субтытрамі]

2. 1. Гісторыя 11+1 у кантэксту чырвонага чацверу  

2. 2. Прадстаўленне праекта 11+1

2. 3. Змястоўная дыскусія і канструктыўная крытыка праекта 11+1

3. 1. Неафіцыйнае абмеркаванне"


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám