• Aktuality

Aktuality

13. prosince 2021

Tři ceny Ministerstva školství pro špičkové vědce a vědkyně míří na UK

Ministr školství Robert Plaga ocenil tři vědce a dvě vědkyně za mimořádné výsledky v jejich oborech. Cena Ministerstva školství za mimořádné výsledky v přírodních vědách, Cena Milady Paulové pro ‎významné vědkyně a Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy míří na Univerzitu Karlovu.


„Je mi ctí, že i v současné nelehké době mohu ocenit vynikající práci vědeckých pracovníků a udělit Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Cenu Milady Paulové a Cenu Františka Běhounka významným osobnostem, které se zasloužily nejen o rozvoj svého oboru, ale přispěly rovněž ke kultivaci a vzdělávání společnosti jako takové,“ říká ministr školství Robert Plaga.


Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd obdržel prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., který působí na Informatickém ústavu MFF UK. Ocenění získal za výsledky výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd, které mají v rámci centrální teoretické informatiky v mezinárodním kontextu zásadní význam. Mimořádné výsledky výzkumné činnosti profesora Kouckého v oblasti teorie algoritmů a datových struktur jsou příkladem excelentního výzkumu a dlouhodobě zviditelňují pražskou školu teoretické informatiky a diskrétní matematiky ve světové výzkumné komunitě. Rovněž zkušenosti, které profesor Koucký předával v rámci vzdělávacích aktivit, vedly k uplatnění řady absolventů na vynikajících univerzitách a v odvětvích informační ekonomiky. Dalším laureátem v oboru přírodní vědy je chemik Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Unierzity Pardubice, který se podílí na vývoji nových metod pro klinické a bioanalytické aplikace. Třetím laureátem ceny za přírodní vědy je Petr Ježek z Fyziologického ústavu Akademie věd, vedoucí oddělení Mitochondriální fyziologie, kde vyvíjí nové přístupy včetně pokročilých metod mikroskopie s vysokým rozlišením, které využívají při základním výzkumu mitochondrií.


Laureátkou Ceny Milady Paulové je prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z MFF UK, která patří k předním odbornicím v oblasti matematické statistiky. V oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a detekce změny rozdělení dosáhla významných vědeckých výsledků a získala mezinárodní renomé. Mezi její výjimečná ocenění patří kromě jiného zvolení do Institute of Mathematical Statistics Fellow v roce 2000 a vyznamenání nizozemskou královnou v roce 2012 řádem důstojníka Řádu oranžsko-nasavského za dlouholetou vědeckou spolupráci s nizozemskými vědci a za přínos matematické statistice. Činnost profesorky Huškové pro výchovu mladší generace matematiků a matematiček, podpora pro jejich zapojení v rámci různých forem spolupráce a organizování řady úspěšných národních a mezinárodních setkání, významně přispěla k posílení české i mezinárodní matematicko-statistické komunity.Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy v Evropském výzkumném prostoru získala prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., která je nejen významnou představitelkou české gerontologie a geriatrie, ale také vysoce mezinárodně uznávanou osobností evropské gerontologie. Profesorka Topinková je v současnosti přednostkou Geriatrické kliniky, společného pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Její vědecký tým se podílel na řešení celkem 10 velkých evropských grantů v rámcových programech EU pro výzkum a inovace. Profesorka Topinková dlouhodobě dosahuje významných tvůrčích výstupů a její práce mají vysoký publikační ohlas, ve svém oboru je nejvíce citovanou českou autorkou. Její mimořádný přínos k popularizaci oboru gerontologie a geriatrie zahrnuje také přednáškovou a vzdělávací činnost včetně zastávání pozic ve významných gerontologických evropských společnostech, a tím i posílení povědomí o české gerontologické komunitě.TEXT: redakce, MŠMT

FOTO: archiv UK

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám