• Aktuality

Aktuality

20. ledna 2022

Profesor Kuthan představil výjimečnou knihu o staviteli Parléřovi

Profesor Jiří Kuthan ve středu veřejnosti představil svou novou knihu o staviteli Petru Parléřovi Parléřovský mýtus. Rod Parléřů - dílo a jeho ohlas. Na vydání mimořádné publikace se podílelo Nakladatelství Lidové noviny a Nakladatelství Karolinum, a její uvedení vzbudilo velký zájem. Na křtu v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce, symbolicky jen pár metrů od Parléřova nejznámějšího díla – svatovítské katedrály, se sešlo několik desítek hostů.


„Na místě je tak poděkovat panu kardinálu Dukovi, který inicioval vznik velké monografie o pražské katedrále, kde jméno Petra Parléře zaznívá nejvíc,“ řekl autor knihy prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. „A musím poděkovat také svým spolupracovníkům z Katolické teologické fakulty a panu rektorovi Zimovi, který nás podporoval dlouhá léta ještě předtím, než se stal rektorem, a především své rodině,“ dodal.„Historické bádání se často zabývá idealizovanými idoly jako vojevůdci, kteří vybojovali slavné bitvy. Ale já musím říci, že osobnosti, za kterými zůstaly spálené vesnice, zničená města, a stovky mrtvých, mě nefascinují tolik jako osobnosti, kterým se dostalo geniality a řekněme božské inspirace a kreativity, a po kterých zůstalo veliké dílo. A takovou osobností je nepochybně Petr Parléř.


Petr Parléř měl veliké štěstí v tom, že měl úžasného sponzora – panovníka Karla IV. a toto spojení dvou velkých osobností umožnilo vznik úžasného díla. Členové Parléřova rodu ovládli veliké množství především sakrálních staveb nemalé části evropského kontinentu – Kolín nad Rýnem, Štrasburk, Basilej, Řezno… a mohl bych pokračovat. Na našich cestách, ať už to bylo Nizozemí, Anglie, Francie, Německo, Rakousko, Polsko nebo Slovinsko – všude jsme se setkávali s úžasným přijetím a byly to stovky lidí, kteří nám otvírali brány a pomohli ke vzniku této knihy,“ pokračoval profesor Kuthan.


„Vzniklo nádherné dílo, které ukazuje, jak precizní a krásná je gotická architektura. Kniha ukazuje nejen svatovítskou katedrálu ale celou Evropu a místa, která jsou spojena s Parléřem. Proto jsem velmi rád, že tato krásná kniha spatřila světlo světa a je třeba Jiřímu Kuthanovi poděkovat za to, že představil nám a v brzké době jistě i světové komunitě parléřovské dílo a odkaz našich předků, který máme povinnost předávat budoucím generacím,“ řekl ve svém projevu rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.„Když listujete touto opravdu mohutnou knihou, uvědomíte si, jak rodina Parléřů dokázala obohatit nejen panorama Prahy ale téměř celou střední Evropu. Proto se s vděčností obracíme na profesora Kuthana za toto dílo a skláníme se také nad dílem celé Parléřovské rodiny,“ prohlásil také kardinál Dominik Duka, který v závěru setkání úspěchu knihy požehnal.TEXT: Jiří Novák.

FOTO: Michal Novotný.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám