• Aktuality

Aktuality

2. února 2022

Nový děkan Petr chce z FTVS moderní a sebevědomou instituci

Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy od února 2022 vede doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., který byl zvolen na čtyřleté volební období do roku 2026. Ve funkci nahradil dosavadní děkanku doc. MUDr. Evu Kohlíkovou, CSc.Miroslav Petr dosud působil jako proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, doktorské studium a rigorózní řízení a dále jako člen Katedry fyziologie a biochemie UK FTVS. Jako nový děkan plánuje směřovat fakultu v moderní, otevřenou a sebevědomou instituci s jasně vyprofilovanými studijními programy zaštítěné oborem kinantropologie, kterými dokáže reagovat na vnější podmínky pracovního prostředí a na podněty profesních organizací.


Fakulta by měla podle něj účinně propojit svou tvůrčí činnost se vzděláváním studentů a být zároveň vyhledávaným vzdělavatelem profesních pracovníků v rámci programů celoživotního vzdělávání a doplňkové činnosti. „UK FTVS vidím v budoucnu jako vyhledávanou instituci pro řešení speciálních oborových výzkumných úkolů v oblasti sportu a pohybových aktivit, a to vzhledem k odbornému personálnímu zajištění i k vlastní rozsáhlé infrastruktuře a přístrojovému vybavení,“ uvádí nový děkan UK FTVS Miroslav Petr.Zaměřit se chce rovněž na dobré jméno fakulty ve světě, která by měla být vyhledávaným partnerem pro národní i přeshraniční spolupráci nejen ve vzdělávacích, ale i ve výzkumných a projektově řízených aktivitách. Zároveň má naplňovat třetí roli aktivním zapojením do veřejné debaty v oborových tématech spojených především se sportem a pohybovou aktivitou.


Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. v letech 2003 až 2007 absolvoval doktorské studium na UK FTVS v oboru Kinantropologie a zároveň působil jako asistent na katedře atletiky UK FTVS. V letech 2008–2010 byl odborným pracovníkem společnosti GHC Genetics s.r.o., od roku 2010 do roku 2014 pak působil jako odborný asistent na katedře fyziologie a biochemie UK FTVS. Po úspěšné obhajobě habilitační práce „Sportovní a nutriční genomika: využití genetické informace k optimalizaci tréninkových a výživových programů“ byl říjnu 2016 jmenován docentem pro obor Kinantropologie. V letech 2014 až 2018 působil jako proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj UK FTVS a v letech 2018–2022 jako vědecký proděkan.Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na genetické determinanty znaků sportovního fenotypu, výživu u limitní sportovní výkonnosti a fyziologii tělesných cvičení. Pravidelně publikuje v odborném tisku, je členem v mezinárodních odborných společnostech a radách odborných časopisů: International Society of Sport Nutrition (USA), Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (ČR), Human Movement (Polsko), Journal of Human Kinetics (Polsko).


Je členem několika komisí, rad a poradních skupin. Lze jmenovat např. členství v Koordinační radě doktorských studijních programů v biomedicíně UK, doktorském studijním programu Kinantropologie UK FTVS, Národní radě pro sport Národní sportovní agentury ČR, Mezioborové expertní skupině Pohyb a zdraví nebo členství v Sekci pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu u Hospodářské komory ČR.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám