• Aktuality

Aktuality

4. března 2022

Prohlášení Akademického senátu UK

Akademický senát UK v duchu humanistických tradicí naší univerzity a v souladu s částí I. odst. 18 Etického kodexu UK odmítá jakékoli projevy diskriminace zahrnující omezení možnosti studovat na základě etnické příslušnosti nebo národnosti.


In the spirit of its humanistic traditions and in accordance with Section I. paragraph 18 of the CU Code of Ethics, the Academic Senate of Charles University rejects any manifestations of discrimination that restrict the possibility to study based on ethnic origin or nationality.


Академический сенат Карлова университета в духе гуманистических традиций нашего университета и в соответствии с частью I, пунктом 18 Кодекса этики Карлова университета отвергает любые проявления дискриминации, в том числе ограничение возможности обучения по этническому или национальному признаку.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám