• Aktuality

Aktuality

25. dubna 2022

FTVS podepsala memoranda s Českým paralympijským výborem a NSA

Při příležitosti slavnostního otevření zmodernizovaných cvičebních prostor pro pohybové a sportovní aktivity osob se specifickými potřebami, zdravotní tělesnou výchovu a další pohybové a sportovní aktivity podepsala UK FTVS memoranda s Českým paralympijským výborem a s Národní sportovní agenturou, která stvrdila dohodu o dlouhodobé spolupráci.UK FTVS a Národní sportovní agentura (NSA), zastoupená jejím předsedou Filipem Neusserem, podepsaly Memorandum o dlouhodobé spolupráci. „Cílem uzavřeného memoranda je vzájemně spolupracovat při vytváření podmínek pro pohybové a sportovní aktivity pro organizované i neorganizované sportovce ve všech sférách sportu,“ informuje děkan UK FTVS doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.


Zásadní oblastí vzájemné spolupráce obou partnerů je spolupráce v aplikovaném výzkumu v oblastech pohybových aktivit a sportu, včetně podpory výkonnosti, kokurenceschopnosti, vytváření metodik a přenosu poznatků do praxe. Oba partneři budou vzájemně spolupracovat na vytváření a prosazování podmínek pro dlouhodobou a koncepční sportovní činnost všech věkových a výkonnostních skupin participujících ve sportu, v oblastech vzdělávacích, metodických i výzkumných podporující rozvoj sportu v České republice.Současně bylo podepsáno Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi UK FTVS a Českým paralympijským výborem (ČPV), zastoupeným jeho předsedou Bc. Zbyňkem Sýkorou, MBA. „Cílem uzavření memoranda s Českým paralympijským výborem je dosáhnout vzájemné spolupráce, která bude oboustranně prospěšná a přispěje k rozvoji sportovních aktivit u osob s různými typy postižení,“ uvádí doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., děkan UK FTVS.


Předmětem vzájemné spolupráce je vytvářet podmínky pro dlouhodobou a koncepční práci směřující k šíření paralympijských myšlenek, přínosu pohybových, sportovních a volnočasových aktivit pro zvyšování kvality života, přispívat k přirozenému propojování všech úrovní sportu s důrazem na sport pro všechny a společně se podílet na vzdělávání trenérů i vytváření podmínek pro vzájemnou spolupráci v oblasti vědy, výzkumu i inovací.TEXT A FOTO: FTVS UK.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám