• Aktuality

Aktuality

3. května 2022

Nová cena Univerzity Karlovy „Intentio“


Univerzita Karlova se stává generálním partnerem projektu „České hlavičky“ na podporu talentovaných středoškoláků. V rámci Českých hlaviček se bude díky spolupráci nově udělovat Cena Intentio za výjimečné práce s tématem udržitelného rozvoje.


U příležitosti udělování ocenění pro talentované středoškoláky České hlavičky bude nově od letošního roku předávána Cena Intentio – cena Univerzity Karlovy, a to za projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života. Jedná se například o ohleduplnější využívání přírodních zdrojů, pozitivní dopad aktivit na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí, kvalitu života budoucích generací a další obdobné oblasti. Univerzita Karlova tak chce akcentovat kromě svých primárních rolí - vzdělávání a výzkumu - také svou třetí roli, kterou je služba veřejnosti, podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe.


Podmínky ceny byly vyhlášeny 2. května 2022, sběr přihlášek bude probíhat do 30. června 2022 a poprvé bude cena INTENTIO udělena na slavnostním galavečeru, který bude Česká televize vysílat ze záznamu na podzim roku 2022. Cena je primárně určena studentkám a studentům středních škol a garantem ceny je prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., z Botanického ústavu AV ČR.


„Univerzita Karlova dlouhodobě podporuje strategie vedoucí k prohloubení aktivit trvale udržitelného rozvoje a jde o jednu z jejích priorit. V souladu s cíli OSN chápe pojem udržitelný rozvoj ve své komplexnosti, a kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život či inovace. Proto má instituce jako Univerzita Karlova co nabídnout a jsem velmi ráda za tuto spolupráci mezi ČESKÝMI HLAVIČKAMI a Univerzitou Karlovou. Univerzita chce zároveň podnítit a zvýšit zájem mladých lidí o studium a rozvíjet zájem o tyto obory, případně i o budoucí vědeckou kariéru,“ uvedla rektorka UK Milena Králíčková.


Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v mnoha oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o vědecké projekty, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Metodika projektu vychází z principu, že bude umožněno informovat širokou veřejnost a ocenění nadaní studenti budou v široce pojaté mediální kampani prezentováni jako vzory pro své vrstevníky.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám