• Aktuality

Aktuality

3. června 2022

Partneři Matfyzu se setkali v Karolinu

V pondělí 30. května proběhlo setkání firemních partnerů Matematicko-fyzikální fakulty UK, kteří formálně spolupracují v rámci Partnerského programu MFF UK. Vůbec poprvé se setkání konalo v Karolinu a představen byl i nový program „Industriální student.“„Kontakt je jen začátek, setkávání už je pokrok a spolupráce je úspěch,“‎ tímto citátem amerického průmyslníka Henryho Forda zahájil děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK docent Mirko Rokyta letošní Setkání Partnerů MFF UK, které se vůbec poprvé konalo ve Vlasteneckém sále historické budovy Karolina. „Jsem velmi rád, že tu dnes můžeme slavit úspěchy, protože spolupráce mezi Matfyzem a partnery existuje a daří se jí. Matfyz je ve spojení s firemní sférou již po mnoho let, ale až právě vznikem Partnerského programu v roce 2015 byla tato spolupráce formalizována. K dnešnímu dni je zapojeno padesát pět firem, z toho je dvanáct strategických partnerů. A mám velkou radost, že nespolupracujeme jen na poli vědy a výzkumu, ale například i při výuce nebo nabídce témat bakalářských a diplomových prací.“‎Setkání se zúčastnila i rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková, která zdůraznila roli mezioborové spolupráce. „Jsem moc ráda, že se dnes setkáváme zde, na půdě Karolina, protože to, co se osvědčilo na Matfyzu, se pevně doufám bude v tom nejlepším slova smyslu šířit i na další fakulty. Vzájemnou inspiraci a šíření dobré praxe pokládám za jeden ze svých cílů.“‎ Vyzdvihla také roli Univerzity Karlovy jako mezinárodní instituce, což velmi oceňují globální firmy.


Prorektor pro vnější vztahy UK a koordinátor Partnerského programu MFF UK docent Martin Vlach pak blíže představil samotný Partnerský program a různé možnosti zapojení. „Partnerský program MFF UK umožňuje spolupráci mezi fakultou a komerční sférou posunout na kvalitativně vyšší a intenzivnější úroveň, kde lze plně využít existující potenciál. Jak již bylo zmíněno, spolupráce může mít řadu podob od vypisování témat studentských prací, přes zapojení do výuky, společné výzkumné projekty, ale i účast v mentoringu či podpora talentovaných studentů například prostřednictvím cen a stipendií.“‎Jeho kolega docent Martin Nečaský, předseda pracovní skupiny pro spolupráci s firmami na MFF UK, pak představil aktuální novinku – program „Industriální student“‎, který propojuje Ph.D. studium na MFF UK a řešení reálného projektu ve firmě. „Tento program přináší výhody všem zapojeným stranám. Studenti řeší projekty z praxe, vidí přímou aplikaci své práce a získávají unikátní zkušenosti a netradiční síť kontaktů. Firemní partneři zase získají okamžitý přístup k nejnovějším výzkumům, na jejichž základě mohou jednoduše inovovat a tím se tak odlišit od svých konkurentů.“‎Součástí programu bylo i předání certifikátů přítomným strategickým partnerům MFF UK, které z rukou děkana MFF UK Mirko Rokyty obdrželi zástupci následujících firem:

  • Crytur a CZ.nic


  • ČEZ a Oracle


  • Profinit a Pure Storage


  • SUSE Linux a Škoda Auto


Vyhlášen byl i nejzajímavější vystavovatel na Dnech firem 2022, kterým se stala firma Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. Více naleznete v samostatném článku na webu UK Forum.TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám