• Aktuality

Aktuality

4. července 2022

Brněnské VUT se připojilo do Asociace výzkumných univerzit

Na Univerzitě Karlově proběhl ve čtvrtek 30. června slavnostní podpis nové charty Asociace výzkumných univerzit. Pětice zakládajících univerzit se rozrostla o nového člena, kterým se od 1. července stává Vysoké učení technické v Brně (VUT).Asociace výzkumných univerzit ČR (AVU) si klade za cíl zlepšit postavení českých univerzit v mezinárodním srovnání i podporovat a rozvíjet excelentní výzkum. AVU vznikla v červenci roku 2019 a jejími zakládajícími členy byly Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Nyní se nově připojilo i Vysoké učení technické v Brně (VUT).


Ve čtvrtek 30. června se všech šest institucí sešlo v historické budově Karolina Univerzity Karlovy k podpisu nového společného prohlášení, takzvané Chartě AVU ČR. „Špičkové univerzity jsou nezbytným předpokladem ekonomické prosperity a kulturního bohatství státu a národa. Jsou součástí českého i evropského vysokoškolského a výzkumného prostoru. Z této pozice přispívají ke konkurenceschopnosti nejen České republiky, ale celé Evropy,“ uvedl v úvodu setkání rektor ČVUT v Praze a současný předseda AVU Vojtěch Petráček.Podle něho je nezbytné, aby české vysoké školy, které mají ambici konkurovat těm nejlepším světovým univerzitám, koordinovaly své kroky a společně postupovaly na své misi k mezinárodní excelenci ve výzkumu a vzdělávání. „V nově vzniklé šestici členských univerzit jsou vyváženě zastoupeny všechny aspekty univerzitního vzdělávání a výzkumu pokrývané třemi širokospektrými univerzitami a třemi technickými univerzitami,“ upřesnil rektor Petráček a uvítal nového člena asociace – Vysoké učení technické v Brně (VUT).


„Pozvání VUT do Asociace výzkumných univerzit je přirozeným krokem dokonání partnerského propojení předních českých univerzit, na kterých tak studují v součtu téměř tři čtvrtiny vysokoškolských studentů a které společně generují více než tři čtvrtiny excelentního vědeckého výkonu na vysokých školách v České republice. Propojením výzkumného potenciálu v rámci Asociace se vytváří příležitost pro spolupráci špičkových výzkumných týmů na sdružených univerzitách, zvyšuje se mezinárodní konkurenceschopnost ve společném získávání prestižních výzkumných grantů a zviditelňuje se český vysokoškolský sektor v evropském i mezinárodním měřítku,“ řekl rektor brněnského VUT Ladislav Janíček.Z hlediska českého vysokoškolského a výzkumného systému AVU reprezentuje více než padesát procent všech akademických a vědeckých pracovníků na českých veřejných vysokých školách. AVU dále spravuje více než šedesát procent všech zdrojů na výzkum a vývoj přicházejících na české veřejné vysoké školy. V rámci všech českých veřejných vysokých škol na členy AVU připadá téměř devadesát procent prestižní grantů Evropské výzkumné rady (ERC) a více než šedesát procent všech projektů z Horizontu 2020, v rámci nichž zastoupené univerzity čerpají téměř tři čtvrtiny prostředků plynoucích z Horizontu 2020 do českého vysokého školství.


Smyslem asociace je mimo jiné intenzivnější sdílení vědecké infrastruktury a zkušeností z tvůrčích, výzkumných a vzdělávacích činností. Členské univerzity se také hlásí k odhodlání prosazovat excelentní tvůrčí a vzdělávací činnost s bohatou mezinárodní spoluprací, zapojovat se do mezinárodních univerzitních konsorcií podporujících přenášení dobré praxe ve výuce a výzkumu, obsazovat místa akademických pracovníků otevřenými, zpravidla mezinárodními výběrovými řízeními, a k mnoha dalším cílům.Text: Pavla Hubálková

Foto: Michal Novotný

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám