• Aktuality

Aktuality

25. srpna 2022

Čeští velvyslanci se sešli s vedením UK

Ve středu 24. srpna proběhlo v Karolinu setkání velvyslanců ČR v zahraničí s rektorkou Univerzity Karlovy a jejím týmem. Kromě neformálních diskuzí nad možnostmi spolupráce byla na programu i prohlídka Velké auly a nově zrekonstruovaných varhan.Austrálie, Bulharsko, Pákistán, Haiti, Maďarsko či Spojené státy americké – to není výčet výletních destinací letošního léta, ale několik zemí, kde působí velvyslanci ČR v zahraničí, kteří se ve středu 24. srpna sešli s rektorkou UK profesorkou Milenou Králíčkovou a jejím týmem.


„Univerzita Karlova je mezinárodní, studují u nás studenti a studentky skutečně z celého světa, a to jak v českých, tak v anglických programech. Zároveň máme řadu mezinárodních spoluprací na mnoha úrovních. Je pro nás důležité tyto mezinárodní vazby dále rozvíjet a tvořit nové, v čemž hrajete významnou roli a patří vám poděkování. Věřím, že jsme dnes započali novou tradici a za rok se tu opět setkáme ještě ve věším počtu,“‎ řekla v úvodu rektorka Králíčková a vyzdvihla i to, že zahraniční studenti a studentky na Univerzitě Karlově nezískají jen českou zkušenost, ale evropskou, protože Univerzita Karlova je součástí aliance 4EU+ a část studia mohou absolvovat na Sorbonně nebo například Heidelberské univerzitě.„Z dnešního setkání mám velikou radost. Podařilo se nám prohloubit spolupráci a během neformálních diskuzí vzniklo i mnoho nových možností a nápadů. Právě ambasadoři České republiky v zahraničí jsou ti, u kterých se schází informace, a jsou cenným prostředníkem mezi danou zemí a naší univerzitou,“‎ shrnuje profesorka Markéta Křížová, prorektorka pro zahraniční záležitosti.


Význam osobního setkání potvrzuje i Vratislav Kozák, vedoucí Odboru zahraničních vztahů RUK: „Naši velvyslanci v zahraničí jsou prodlouženou rukou České republiky v mnoha oblastech. Například v případě kultury a vzdělávání jsou často zváni na prestižní instituce v zemi své působnosti, kde pro naši univerzitu otevírají nové dveře a vytvářejí mnohdy naprosto zásadní komunikační mosty. Zastupitelské úřady se také podílejí na vízovém procesu přijíždějících studentů a jsou pro nás důležitým kontaktním místem pro řešení situací, ve kterých se během svých výjezdů mohou ocitnout naši studenti a zaměstnanci. Prohloubení osobních vztahů usnadňuje další spolupráci.“‎


Prorektorka Markéta Křížová diskutuje s velvyslancem ČR v USA Jaroslavem Olšou (vlevo) a prorektorem Pavlem Dolečkem.
Prorektorka Markéta Křížová diskutuje s velvyslancem ČR v USA Jaroslavem Olšou (vlevo) a prorektorem Pavlem Dolečkem.


Velvyslancům nebylo potřeba Univerzitu Karlovu příliš představovat, řada z nich patří k jejím absolventům. A podle jejich slov to platí i naopak, v zahraničí Českou republiku a Univerzitu Karlovu dobře znají, což potvrzuje například velvyslanec Kazachstánu Rudolf Hykl: „Univerzita Karlova je symbol, který je v zahraničí respektován. A je i velmi vyhledávaným místem studia. Do České republiky míří ročně podle žádostí o studentská víza okolo dvou tisíc studentů a studentek z Kazachstánu a Kyrgyzstánu.“‎


Zleva: velvyslanec v Kazachstánu Rudolf Hykl, ministerský poradce Vladimir Posolda a velvyslanec v Bulharsku Lukáš Kaucký.
Zleva: velvyslanec v Kazachstánu Rudolf Hykl, ministerský poradce Vladimir Posolda a velvyslanec v Bulharsku Lukáš Kaucký.


Diskutovaly se možnosti spolupráce nejen ve vzdělávání a výzkumu, ale i přenosu poznatků do praxe. „Univerzitě Karlově se v tomto ohledu daří, má systém, pomocí kterého dostává základní výzkum do praxe. A i v tom velmi pomáhá výměna zkušeností se zahraničním. Studenti a studentky by měli již během studia sbírat zkušenosti v zahraničí, poznávat jiné kultury. A i v tom velmi napomáhají české ambasády v zahraničí, kteří pracují na tom, aby takovou výměnu usnadnili, pomáhají hledat partnery, otevírají dveře. I to je jedna z rolí české diplomacie,“‎ řekl Vladimír Posolda, poradce náměstka pro sekce bezpečnostní a multilaterální Ministerstva zahraničních věcí ČR.


Součástí setkání byla i prohlídka Velké auly a nově opravených varhan. O hudební doprovod, ale i doslova „návštěvu varhan“ se postaral univerzitní varhaník Jan Kalfus.
Text: Pavla Hubálková

Foto: Hynek GlosSdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám