• Aktuality

Aktuality

22. září 2022

Vědecká rada UK udělila čtyři medaile

Po letní pauze ve čtvrtek 22. září proběhlo další zasedání Vědecké rady UK. Již tradičně zasedání zahájila rektorka Milena Králíčková slavnostním udělením pamětních medailí významným osobnostem, které svůj profesní život spojily s Univerzitou Karlovou.Pamětní medaile Univerzity Karlovy obdrželi:


 • prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. (1. LF UK) obdržel stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru kardiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou práci na Univerzitě Karlově


  Profesor Hradec je špičkový kardiolog, internista, jeho specializací je echokardiografiie a intenzivní koronární péče. Je profesorem III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. Byl sekundářem na jedné z prvních koronárních jednotek v zemi, mnoho let vedl intermediárního kardiologického oddělení. Má i bohaté zkušenosti ze zahraničí: v letech 1986–1987 pracoval jako „research fellow“ Kardiologického oddělení Georgetown University ve Washingtonu, dále v kardiovaskulární výzkumné laboratoři Cedars – Mt. Sinai Medical Center v Los Angeles a v roce 1992 pak v Department of Cardiological Sciences St. Georges Hospital and Medical School v Londýně. Profesor Hradec je autorem přibližně 600 publikací, dále 30 kapitol v učebnicích a monografiích, jako hlavní autor vydal tři knihy.

  Je také velmi oblíbeným pedagogem, za svého působení na klinice vychoval mnoho kardiologů a všeobecně orientovaných internistů. Působí v řadě odborných společností a za svou práci získal mnoho ocenění, například stříbrnou medaili Evropské kardiologické společnosti, od České kardiologické společnosti získal v roce 2015 zlatou medaili prof. Libenského a v roce 2017 obdržel Cenu za celoživotní přínos kardiologii.


 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (LFHK) získal historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru psychologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou práci na Univerzitě Karlově


  Profesor Mareš vystudoval Pedagogickou fakultu UK s netradiční aprobací matematika-výtvarná výchova. Už během studia si ho však získala psychologie. Hned po absolvování v roce 1968 byl přijat do Pedagogického ústavu Akademie věd na Oddělení pedagogické psychologie. Poté v roce 1976 nastoupil na Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, kde pracuje dodnes.

  Jeho výzkumná činnost se pohybuje na pomezí tří oborů: pedagogiky, psychologie a medicíny. Zabýval se například výzkumem bolesti u dětí a dospívajících, sociální opory u dětí a dospívajících, studiem kvality života dětí a dospívajících, individualizovanou péčí o pacienty či studiem posttraumatického stresu a růstu u vojáků působících v Iráku a Afganistánu. Nejnověji ve spolupráci s americkými kolegy zkoumá postoje rodičů a laické veřejnosti k očkování a ovlivňování váhajících jedinců. Je také velmi oblíbeným vyučujícím. Jeho rozsáhlá učebnice nazvaná Pedagogická psychologie se používá na všech fakultách připravujících učitele.

  Profesor Mareš také po řadu desetiletí spolupracuje s Rektorátem UK. Organizoval například výzkumy o kvalitě doktorského studia z pohledu absolventů všech fakult, s kolegy porovnávali kvalitu výuky na různých fakultách UK. V posledních letech má v Radě pro vnitřní hodnocení UK na starost všech deset společenskovědních oblastí vzdělávání. • prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. (1. LF UK) obdržela stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově


  Profesorka Michalová působí na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Lákala ji medicína, ale z politických důvodů v roce 1964 absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně. K medicínským tématům se ale brzy dostala. Od roku 2001 je profesorkou v oboru genetika a molekulární biochemie Univerzity Karlovy.

  Její hlavní specializací je cytogenetika a molekulární cytogenetika hematologických malignit. Dlouhá léta vedla vědecký tým, který studuje genetické změny v nádorových buňkách a zabývá se zejména problematikou nestability genomu nádorových buněk a jejího vlivu na průběh a prognózu onemocnění. Je autorkou nebo spoluautorkou celé řady vědeckých publikací, kapitol v učebnicích, skriptech, monografiích a příspěvků na národních i mezinárodních vědeckých konferencích. Je oblíbenou vyučující a působila v oborových radách několika vysokých škol. Za svoji práci získala řadu ocenění, například Zlatou medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Babákovu medaili Československé biologické společnosti za zásluhy v organizaci lékařské cytogenetiky a onkocytogenetiky v ČR. V roce 2005 se stala držitelkou titulu „Lady Pro“, který je udělován ženám, které ve své kariéře dosáhly mimořádných úspěchů.


 • Ing. František Švec, DrSc. (FFHK UK) získal zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově


  Doktor Švec je celosvětově uznávaným analytickým chemikem. Více než 30 let působil v USA, nejdříve na Cornellově univerzitě, poté na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Od roku 2005 byl také vedoucím oddělení Organické a makromolekulární syntézy v E. O. Lawrence Berkeley National Laboratory. Zároveň se stal hostujícím profesorem na univerzitě v rakouském Innsbrucku (2003–2006), v jihokorejském Gwangju Institute of Science and Technology (2013–2017), a v čínské Beijing University of Chemical Technology (2013–2017). Od roku 2017 působí na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové jako klíčový expert ve dvou velkých projektech. Jedním z nich je projekt pro Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách v rámci OPVVV Excelentní týmy (STARSS). Druhým pak projekt na Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy v rámci výzvy Excelentní výzkum (EFSA-CDN).

  Jeho vynikající vědecké výsledky dokumentuje přes 510 vědeckých prací včetně 81 přehledných článků a kapitol v knihách, tří knihy a 79 patentů. Jeho práce mají zhruba 27 tisíc citací a jeho h-index je vyšší než 90. Je členem řady odborných společností a za svou práci získal mnoho významných světových ocenění. Namátkou lze zmínit prestižní cenu Americké Chemické Společnosti, kterou získal jako jeden z mála Čechů, M. J. E. Golay Award and Medaili za Chromatografii, doktorát honoris causa ve filozofii na švédské univerzitě v Umeå, zlatou medaili A. J. P. Martina od Chromatografické Společnosti v UK a mnohé další.Text: Pavla Hubálková

Foto: Martin Pinkas


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám