• Aktuality

Aktuality

27. září 2022

Na UK vznikl nový publikační systém FutureBooks

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy za pomoci dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP) v úterý 27. září představila nový publikační systém FutureBooks, který umožňuje jednoduchou tvorbu a publikaci interaktivních výukových médií. Jedná se o další spin-off Univerzity Karlovy a zároveň je to jeden z prvních ryze humanitních spin-offů v ČR. Moderní výukové materiály, které jednoduše a efektivně kombinují to nejlepší z tradičních učebnic i nejmodernějších technologií, nabízí nový publikační systém FutureBooks, který vznikl jako sedmá dceřiná společnost Univerzity Karlovy. „FutureBooks představuje pro akademický svět inovativní nástroj, který v maximální míře reflektuje potřeby digitálního věku a díky své interaktivitě umožňuje každému na univerzitní půdě, aby se stal součástí výukového procesu. Ať už jde o studující, o vyučující, či akademické instituce,” uvedla během tiskové konference rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Prostřednictvím nové platformy FutureBooks je možné tvořit, editovat, ale i prodávat takzvaná interaktivní výuková média.„Systém FutureBooks na Pedagogické fakultě rozvíjíme ve spolupráci s brněnským vývojářským studiem Softresource již pátým rokem. Za hlavní přínos osobně považuji intuitivní ovládání samotného systému, a především provedení jeho interaktivních prvků, které využíváme k aktivizaci našich vysokoškolských studentů, ale i žáků základních a středních škol,” zdůrazňuje jeden z tvůrců celého projektu Igor Červený, vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání na Pedagogické fakultě UK.


„Jsme velmi rádi, že se nám s pomocí CUIP podařilo FutureBooks dovést do finální podoby, která dokáže ulehčit život téměř každému, kdo je součástí akademické instituce – od studentů, kteří na nás kladou nové nároky, a podněcují nás tak k technologickému rozvoji, až po vyučující a vědce, jimž poskytne prostor pro přehledné uchovávání a snadné publikování jejich prací,“ dodal děkan Pedagogické fakulty UK, prof. Michal Nedělka


Michal Nedělka a Igor Červený z Pedagogické fakulty UK.
Michal Nedělka a Igor Červený z Pedagogické fakulty UK.


„Celý systém je záměrně velmi jednoduchý. Nechtěli jsme revoluci, ale spíše evoluci, aby to pro vyučující i studující bylo jednoduché a intuitivní,“ zdůrazňuje Červený. Autoři výukových materiálů tak mohou jednoduše vkládat texty, multimédia a další prvky či například v reálném čase spolupracovat v týmu. 


Každý autor si může zvolit, zda bude publikace volně dostupná či bude chráněna některým z licenčních klíčů. Systém je plně responzivní a funguje na všech zařízeních i operačních systémech. Materiály je možné stáhnout a využívat v offline režimu. Systém také mnoha různými způsoby aktivizuje uživatele, což se ukázalo jako klíčový parametr při distančním vzdělávání během covidové pandemie. Autorům také FutureBooks poskytne přehledný nástroj v podobě statistik prohlížení či jednoduchou možnost prodeje přes e-shop. Systém umožní i vydání fyzické knihy, neboť jednoduše umožní převod online materiálu do požadovaného formátu pro tisk. Parametry interaktivních výukových médií systému FutureBooks rovněž naplňují požadovaná „Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů“ dle ustanovení MŠMT. Z tohoto důvodu mohou zájemci při tvorbě svých učebních pomůcek využívat veřejné národní i evropské granty a dotace. „Významný argentinský spisovatel Borges jednou řekl, že si představuje ráj jako velkou knihovnu. Ten ráj se nám zmnožením informací podstatnou měrou proměnil. K tomu se přidal informační paradox – čím více informací máme, tím méně je používáme. Role školy a obecně význam vzdělanosti pro budování občanské společnosti ale zůstaly pochopitelně zachovány. Jsem moc rád, že právě Univerzita Karlova za přispění prostředků z fondů EU přispívá k tomu, že všechny informační revoluce a digitální tranzice zachovaly v centru všech procesů to nejdůležitější – člověka a jeho učitele,” uvedl během tiskové konference náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský. A dodal, že FutureBooks jsou tím nástrojem, který bude propojovat svět tradičních tištěných knih, ale zároveň bude nástrojem pro dnešní moderní dobu. 


Zleva: Otomar Sláma, Václav Velčovský a Milena Králíčková.
Zleva: Otomar Sláma, Václav Velčovský a Milena Králíčková.


„Pro Prahu a Pražský inovační institut je rozvoj inovativních projektů ve vzdělávání klíčový. Je to základ přechodu ke znalostní a udržitelné ekonomice. S Univerzitou Karlovou Pražský inovační institut spolupracoval už na úspěšném vzdělávacím projektu Smart Food a jsme moc rádi, že tak můžeme podporovat vytváření kultury spin-offů a obecně přenosu akademických poznatků do praxe,” uzavírá inovační manažer Prahy Tomáš Lapáček z Pražského inovačního institutu.


Inovační manažer Tomáš Lapáček z Pražského inovačního institutu (vpravo).
Inovační manažer Tomáš Lapáček z Pražského inovačního institutu (vpravo).


Text: Pavla Hubálková

Foto: Jan Bezucha


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám