• Aktuality

Aktuality

6. října 2022

Aktualizováno 14. prosince 2022

Univerzita Karlova podporuje akci STUDENT GATHERING FOR IRAN

Vedení Univerzity Karlovy podporuje STUDENT GATHERING FOR IRAN, která se uskuteční 17. 12. 2022 na podporu íránských žen, kterým jsou upírána základní práva, obecně iránských občanů, kteří jsou pod neustálým tlakem sociálních, ekonomických a ekologických problémů a která je proti zabíjení nebo zatýkání osob, které v Íránu protestují za svá práva. Vedení UK se obává o bezpečnost íránských obyvatel, v myslích je také s íránskými studujícími. Již počátkem října vydala rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková prohlášení (viz níže), v němž důrazně odsoudila jakoukoli formu agrese a násilí vůči lidem v Íránu.


Vedení univerzity podporuje snahy svých studentů ze zahraničí, zejména z Íránu, kteří na Univerzitě Karlově svobodně studují a chtějí prostřednictvím akce STUDENT GATHERING FOR IRAN upozornit na závažnou situaci v zemi jejich původu. Také naše země, její občané, včetně studentů, se dokázali před 33 lety postavit nesvobodě. I proto vedení UK zdůrazňuje svůj zájem o současnou situaci v Íránu, protože právě lhostejnost k závažným situacím nejen ve světě, ale také v našem bezprostředním okolí, otevírá cestu zlu.


Vedení Univerzity Karlovy

14. prosince 2022, Praha


Prohlášení rektorky Univerzity Karlovy k situaci žen v Íránu

Jako rektorka společně s celým vedením Univerzity Karlovy důrazně odsuzuji jakoukoliv formu agrese a násilí vůči ženám v Íránu. Jasně se stavíme na stranu tolerance. Stejně tak nesouhlasíme s agresivním postupem vůči pokojným studentským protestům.


Stojíme za všemi íránskými ženami a dívkami, ale i studentkami a studenty, nejen na Šarífově univerzitě v Teheránu, kterým represe autoritářských a nesvobodných režimů narušuje osobní život a studium.


Tak jako na naší univerzitní půdě podporujeme demokratické přístupy a rovnost, musíme na nich trvat i v interakci s širokým celosvětovým okolím. Nesouhlas s agresivitou režimu vůči skupinám obyvatel je jedním z principů svobodné akademické obce.


prof. Milena Králíčková, rektorka UK

6. října 2022, Praha

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám