• Aktuality

Aktuality

20. října 2022

Vědecká rada UK ocenila tři významné osobnosti

Ve čtvrtek 20. října proběhlo tradiční zasedání Vědecké rady UK, na kterém byly oceněny tři významné vědecké osobnosti, jejichž profesní život je spojen s univerzitou. Pamětní medaile a diplomy předala rektorka UK Milena Králíčková.  • doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (PřF UK) obdržel stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru sociální geografie a regionálního rozvoje a dlouholetou vědeckou a pedagogickou práci na Univerzitě KarlověDocent Bičík vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK a od roku 1966 zde působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Jako proděkan pro studijní oblast se zasloužil o nové pojetí studijního oddělení.  Od roku 1994 do 2011 vedl katedru Sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK a spolu s dalšími kolegy se podílel na budování prestiže albertovské geografie a posilování jejího mezinárodního renomé. Mimo jiné spoluorganizuje významný Americký semestr, kdy studenti z Darmouth College (Ivy League – USA) pravidelně celý letní semestr studují na Přírodovědecké fakultě.

Jeho odborné zaměření je poměrně široké.  Od počátku své odborné dráhy se zaměřil na problematiku rozvoje zemědělství, venkova a rekreace. Postupně se profesně vyprofiloval jako jeden ze světových odborníků na změny využití půdy a problematiku krajinných změn. S kolegy ze svého výzkumného centra vytvořil zcela jedinečnou databázi změn ve využití pozemků, která zahrnuje celé období moderních dějin Česka od konce 19. století do současnosti a tuto databázi stále dále rozšiřuje. Docent Bičík je členem řady odborných společností, v roce 1994 byl například zvolen prezidentem České geografické společnosti a významně se podílel na jejím rozvoji.


  • prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., FEBS (2. LF UK) získal zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru dětské chirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Šnajdauf je emeritním profesorem Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole. Toto oddělení úspěšně vedl 27 let. Je předním odborníkem na hepatobiliární a pankreatickou chirurgii, zejména na duodenum šetřící resekce hlavy pankreatu u dětí. Byl průkopníkem nových chirurgických metod. Již na počátku své kariéry založil unikátní chirurgickou jednotku intenzivní péče pro novorozence, a tím o několik procent snížil počet úmrtí na vrozené vady novorozenců. Patří mezi velmi oblíbené profesory dětské chirurgie na Univerzitě Karlově.  Je autorem a spoluautorem desítek odborných publikaci a mentorem dětských chirurgů v celé České republice. Byl dlouholetým předsedou České asociace dětských chirurgů a stále je členem řady odborných asociací a profesních skupin. V rámci stáží působil na mnoha zahraničních pracovištích.


  • prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. (LFHK UK) obdržel historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru patologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Šteiner, emeritní přednosta Fingerlandova patologického ústavu Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, patří mezi významné patology evropského formátu. Jeho cesta k patologii však nebyla jednoduchá. Z politických důvodů nejdříve působil na pozici laboranta na oddělení mikrobiologie Thomayerovy nemocnice v Praze, později vystudoval Lékařskou fakultě v Hradci Králové. Po promoci a nástupu na hradeckou patologii, kde působil jako sekundář a odborný asistent, získal stipendium WHO určené pro podporu výzkumu vzácných chorob srdce (kardiomyopatií) v Ugandě. Zde se zformoval jeho celoživotní profesní orientace na patologii kardiovaskulárního systému. Poté působil na postu primáře patologie okresní nemocnice v Pardubicích či jako patolog konzultant v Kuvajtu. V roce se vrátil do Hradce Králové, kde byl jmenován přednostou hradeckého Ústavu patologie Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice. Kromě rozvoje ústavu po neuvěřitelných 19 let působil i ve vedení fakulty. Nejdříve působil jako proděkan pro rozvoj a pro spolupráci s FN, ve které působil po dvě funkční období. Na ta navázala dvě funkční období na pozici děkana lékařské fakulty. Poté pokračoval dalšími dvěma funkčními obdobími v pozici proděkana pro zahraniční styky.


Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám