• Aktuality

Aktuality

17. listopadu 2022

Centrum pro otázky životního prostředí UK oslavilo třicetiny

„Bylo nás pět, nyní je nás přes čtyřicet,“ shrnuje třicetiletou cestu Centra pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově jeho zakladatel, Bedřich Moldan. Výzkumné centrum se zabývá společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. „Centrum je unikátní tím, že je od počátku založené na tvůrčí spolupráci mezi přírodními a společenskými vědami, což se projevuje v celé řadě praktických projektů. Kromě vědeckých výsledků produkujeme například i podklady pro politické rozhodování,“ vysvětluje profesor Moldan.Centrum, které předběhlo dobu


„Témata, která nyní hýbou společností, řešíme již třicet let. Od počátku našeho fungování upozorňujeme, že je potřeba myslet na udržitelný rozvoj a ochranu přírody. Na začátku jsme o tom psali ve vědeckých článcích, dnes to jsou témata, která jsou běžnou součástí našich životů,“ říká Moldan, který je s centrem spojen od samého začátku a má zásadní podíl na jeho dnešní podobě.


Profesor Bedřich Moldan, prvotní ředitel COŽP.
Profesor Bedřich Moldan, prvotní ředitel COŽP.


Prvotní nápad vybudovat Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy vznikl na Přírodovědecké fakultě UK: „Potřeba vytvořit instituci zahrnující aktivity zaměřené na životní prostředí je zvýrazněna nedávnými změnami v naší republice i v celé Evropě," stálo v dopise vedení univerzity. K hlavním úkolům centra měla podle návrhu patřit „inspirační, iniciační a později i koordinační činnost v pedagogickém i výzkumném procesu".


„Srovnáme-li současnou situaci centra s původními plány, můžeme s radostí konstatovat, že se v plné míře naplnily. Centrum se od počátku věnuje problematice vzdělávání, podílí se na řešení výzkumných a jiných projektů a stará se o koordinaci v řadě otázek z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci univerzity i mimo ni,“ říká současný ředitel centra Jan Frouz.


„Jednou z našich ústředních rolí je poskytování dat, na základě kterých se politické reprezentace mohou exaktním způsobem rozhodovat. Nikdy nedokážeme popsat celou skutečnost, protože nikdy nebudeme mít všechny informace, ale je dobré mít alespoň nějakým způsobem exaktně ověřené, jaké dopady může mít naše chování a činy,“ doplňuje Frouz.Rostoucí zájem o životní prostředí


V Centru pro otázky životního prostředí aktuálně působí pět výzkumných týmů, které se zaměřují na indikátory udržitelného rozvoje, otázky environmentální ekonomie a sociologie, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, environmentální chování a studium environmentálních stop. Za třicet let fungování v centru řešili přes dvě stě projektů, z čehož bylo 65 mezinárodních. A celospolečenský zájem o řešená témata neustále roste, což potvrzuje i Jan Frouz. „Speciálně mě těší, že narůstá počet studentů, kteří tato témata chtějí seriózně řešit, nejen si o tom povídat. Uvědomují si komplexnost problémů.“


Profesor Jan Frouz, současný ředitel COŽP.
Profesor Jan Frouz, současný ředitel COŽP.


Oslavy, která proběhla 14. listopadu v Karolinu, se účastnila i rektorka UK Milena Králíčková. „Pro mě je Centrum pro otázky životního prostředí místem excelence, které dělá radost a čest Univerzitě Karlově v Česku i na mezinárodním poli. Do dalších let centru přeji, aby se mu stále tak dařilo, aby jeho pracovníci a pracovnice nacházeli radost a uspokojení v práci, která má hluboký smysl a společenský přesah. A nám všem bych chtěla popřát, aby tato dobrá praxe opředená o hlubokou erudici byla inspirací pro celou Univerzitu Karlovu.“Text: Pavla Hubálková

Foto: archiv UK

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám