• Aktuality

Aktuality

24. listopadu 2022

Profesorka Dušková z 1. LF UK obdržela historickou pamětní medaili UK


Na tradičním zasedání Vědecké rady UK, které proběhlo ve čtvrtek 24. listopadu, byla pamětní historickou medailí oceněna profesorka Jana Dušková. Z rukou profesora Jana Kuklíka, prorektora pro akademické kvalifikace, převzala ocenění za významné celoživotní dílo v oboru stomatologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou práci na Univerzitě Karlově.Profesorka Dušková je profesorkou Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a od roku 2005 i proděkankou 1. LF UK. Obor stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy absolvovala v roce 1977. Poté nastoupila do Výzkumného ústavu stomatologického (nyní Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN), kde v letech 2001 až 2014 byla přednostkou. Od roku 1992 též působí na katedře stomatologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.


Ve své vědecké práci se specializuje na mikrobiocenózu dutiny ústní, identifikaci orálních mikroorganismů, prevenci onemocnění dutiny ústní a stomatologickou péči o zdravotně kompromitované osoby. Dosud publikovala více než sto původních prací v odborných časopisech domácích i zahraničních. Je také autorkou či spoluautorkou tří monografií. Jako proděkanka 1. LF UK zajišťovala nejprve problematiku studentů zubního lékařství, nyní je odpovědná za agendu přijímacího řízení do magisterských, navazujících magisterských a bakalářských studijních programů, a nostrifikace.


Profesorka Dušková je členkou řady domácích i mezinárodních organizací, například České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Stomatologické společnosti, European Association for Dental Public Health, Academy of Minimally Invasive Dentistry. Je také členkou Vědecké rady 1. LF UK.
Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám