• Aktuality

Aktuality

15. prosince 2022

Vědecká rada UK udělila tři pamětní medaile

„Jak je milým zvykem i dnes v úvodu Vědecké rady oceníme pamětními medailemi významné osobnosti, které svou činností významně přispěly k rozvoji Univerzity Karlovy,“ zahájila rektorka UK Milena Králíčková poslední zasedání Vědecké rady letošního roku.Pamětní medailí byli 15. prosince 2022 oceněni:

  • PhDr. Markéta Koronthályová (KTF UK) obdržela stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru latina-novořečtina a dlouholetou vědeckou a pedagogickou práci na Univerzitě KarlověDoktorka Markéta Koronthályová je absolventkou Filozofické fakulty UK, obor latina–novořečtina. Celý její vědecký a akademický život je ale spojen s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Vyučuje zde převážně latinský jazyk a své zkušenosti zúročila mj. v pěti učebnicích a čítankách latinského jazyka.


Vědecká činnost doktorky Koronthályové zahrnuje mimo jiné její působení v Kabinetu pro klasická studia FÚ Akademie věd ČR v oddělení středověké lexikografie. Od roku 2003 byla členkou Překladatelské komise ČBK pro revizi textů Římského misálu, komisi od roku 2005 také vedla. Svou odbornost poskytovala České biskupské konferenci a Arcibiskupství pražskému i v jiných expertních otázkách.


Markéta Koronthályová se vždy aktivně zapojovala do akademického života fakulty. Mimo jiné byla dlouholetou členkou akademického senátu, který mezi lety 2010–2014 jako jeho předsedkyně vedla. Svou aktivitu neomezuje pouze na akademické prostředí. Vždy byla vůdčí osobností i na širším společenském poli. V současnosti je předsedkyní Ekumenického fóra křesťanských žen v ČR.


  • prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. (1. LF UK) získal historickou medaili za zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy a významné celoživotní dílo v oboru biomedicíny a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Pavel Martásek je profesorem Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a ředitelem Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV).


Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978. V roce 1987 obhájil kandidátskou disertační práci a získal titul CSc. V letech 1991–1994 studoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity v Paříži, obor biochemie proteinů. Profesor Martásek má mnohaleté zkušenosti s výzkumem a jeho organizací ve významných výzkumných centrech ve Francii, Spojených státech amerických i Japonsku. Je členem řady českých i mezinárodních vědeckých orgánů a společností.


Profesor Martásek je mezinárodně uznávaným expertem v oblasti výzkumu plynných molekul a jejich role ve zdraví a nemoci, dále v oblasti normální a vychýlené syntézy a degradace červeného krevního barviva. Jeho hluboké znalosti metabolických drah, popis genů spojených s chorobami a studium normálních i patologických proteinů vedly ke spolupráci a primární účasti v řešení projektů na prestižních výzkumných institucích v zahraničí.


  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. obdržel historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru vnitřního lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou práci na Univerzitě KarlověProfesor Svačina absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v roce 1978. Po promoci nastoupil na Fyziologický ústav FVL UK, kde pracoval do roku 1981. Poté přestoupil na 3. interní kliniku FVL UK, kde pracuje doposud. Kromě studia medicíny absolvoval postgraduální studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK, konkrétně v oboru matematická informatika a konstrukce programových systémů (1985–1988).


V letech 2001–2019 byl přednostou 3. interní kliniky 1. LF UK. Byl také proděkanem a v letech 1999–2005 děkanem 1. LF UK. Je členem řady společností a vědeckých rad. Jeho vědecký a profesní zájem se týká především obezitologie, diabetologie a lékařské informatiky. Profesor Svačina je také autorem více než 300 vědeckých prací, monografií, knih a kapitol v knihách, a to nejen vědeckých, ale i populárně naučných.Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám