• Aktuality

Aktuality

19. května 2023

V Praze zasedala Mezinárodní rada UK

V pátek 19. května na Univerzitě Karlově proběhlo další z pravidelných setkání Mezinárodní rady, v níž zasedají významné vědecké a pedagogické osobnosti působící na špičkových zahraničních institucích. Na programu bylo například představení dalšího hodnocení vědy na UK nebo projekty podpořené výzkumnou podporou PRIMUS.„Ačkoliv hlavním tématem našeho jednání je věda a výzkum, toto setkání je pro mě vždy velkou inspirací i v otázkách vzdělávání a třetí role univerzit. Sdílení zkušeností a dobré praxe napříč univerzitami z různých zemí je pro náš rozvoj klíčové,“ řekla v úvodu zasedání Mezinárodní rady UK rektorka Milena Králíčková.Mezinárodní rada UK (International Advisory Board) je poradním orgánem Univerzity Karlovy, a to především v otázkách určování hlavních směrů vědecké a vzdělávací práce univerzity, jejích výzkumných center a systému vnitřního financování. Jejími členy a členkami jsou špičkoví vědečtí a pedagogičtí pracovníci a pracovnice nejlepších zahraničních univerzit a institucí. Cílem pravidelného setkávání je vzájemná inspirace a sdílení dobré praxe.Jedním z hlavních bodů letošního setkání bylo připravované mezinárodní hodnocení vědecké činnosti na Univerzitě Karlově. „Nový návrh mezinárodního hodnocení vědy byl přijat pozitivně. Jako dvě hlavní témata diskuze se rozvíjela pozice ‚onsite visits‘ v celém systému a nutnost důrazu na výhled a vize do budoucna daných vědních oblastí, společně s jejich sebepojetím a definicí v rámci domácího a mezinárodního prostředí,“‎ shrnuje profesor Ladislav Krištoufek, prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, který v úvodní prezentaci shrnul současný stav a další vize v oblasti vědy na Univerzitě Karlově.


Na programu bylo i hodnocení projektů interní podpory PRIMUS pro mladé vědce a vědkyně. Odpoledne proběhlo již tradiční představení dvou fakult Univerzity Karlovy. V letošním roce to byla 2. lékařská fakulta UK, kterou představil děkan profesor Marek Babjuk. Za Evangelickou teologickou fakultu hovořil děkan docent Jan Roskovec.Je třeba míti vize

Letošního zasedání Mezinárodní rady se účastnili i někteří zástupci Skupiny poradců rektorky (Advisory Board). Tento poradní orgán vznikl v roce 2023 především pro oblast hodnocení klíčových otázek vědecké a vzdělávací činnosti a rozvoje univerzity, jako například podpora ERC nebo podpora vědeckého prostředí UK.


„Během setkání zaznívaly velmi důležité otázky a klíčové podněty ke změnám. Například, že je nutné myslet dopředu – mít vize. A i v hodnocení se neohlížet jen do minulosti, ale hodnotit i vize a plánovaný rozvoj,“ hodnotila po skončení Vladimíra Petráková, vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd a spoluzakladatelka iniciativy Czexpats in Science.


Zleva: Ivana Noble, Petra Lišková, Zdeňek Strakoš a Vladimíra Petráková ze Skupiny poradců rektorky.
Zleva: Ivana Noble, Petra Lišková, Zdeňek Strakoš a Vladimíra Petráková ze Skupiny poradců rektorky.


Mimo jiné se diskutovalo, že setkání v dalším roce bude dvoudenní a pozváni budou i děkani a děkanky všech sedmnácti fakult UK. Mezinárodní rada UK v závěru také poděkovala univerzitě a celé České republice, jak jsme se postavili k válce na Ukrajině: „Vaše nasazení a rozhodnost, s jakou jste se k situaci postavili, nám může být vzorem.“


Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám