• Aktuality

Aktuality

30. srpna 2023

Evropskou cenu za kombinatoriku získali matematici Johannes Carmesin a Felix Joos

Evropská cena za kombinatoriku se uděluje každé dva roky v rámci Eurocomb – mezinárodní konference o kombinatorice, teorii grafů a aplikacích. Konference se poprvé uskutečnila v roce 2001 v Barceloně a o dva roky později, v Praze na Matematicko-fyzikální fakultě UK, při ní byla poprvé Evropská cena za kombinatoriku předána čtyřem vědcům. Uděluje se za vynikající příspěvky v kombinatorice, diskrétní matematice a jejich aplikacích evropským výzkumníkům mladším třiceti pěti let.Letos ji získali dva vědci. Tříčlenná porota profesorů (Tomasz Łuczak, Jaroslav Nešetřil, Emo Welz) ocenila Johannese Carmesina (obr. 1) z Birminghamské univerzity za jeho průlomovou práci týkající se strukturální teorie grafů a Felixe Joose z Univerzity Heidelberg (obr. 2), mimo jiné pro jeho zásadní přínos k řešení Oberwolfašského problému. Diplom oběma matematikům předala rektorka Milena Králíčková spolu s členem poroty Jaroslavem Nešetřilem z MFF UK.Slavnostním ceremoniálem provázel emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK Jan Kratochvíl. Úvodní slova pronesla rektorka Milena Králíčková. Vzhledem k tomu, že řada přítomných pocházela ze zahraničí, představila rektorka v krátkosti historii Univerzity Karlovy i její současnou pozici mezi světovými vzdělávacími institucemi. „Český král a římský císař Karel IV. ji roku 1348 založil po vzoru univerzity v Bologni a v krátkém čase dosáhla mezinárodního věhlasu. Jak můžete vidět na gotickém gobelínu za mnou, měla tehdy pouze čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a lékařskou. Nyní má naše univerzita sedmnáct fakult, 50 000 studentů a studentek a 8000 zaměstnanců. V žebříčku patří mezi 1,5 % nejlepších světových vysokoškolských institucí,“ uvedla rektorka Milena Králíčková.Evropská cena za kombinatoriku se uděluje v rámci konference Eurocomb, která v těchto dnech probíhá v budově Matfyzu na Malostranském náměstí a účastní se jí okolo dvou set matematiků z celého světa. „Základem programu je devět zvaných hodinových přednášek, jejichž řečníky vybírá programový výbor z nejlepších a nejperspektivnějších matematiků v oboru. Zbytek programu je tvořen přednáškami dalších účastníků, kde prezentují své nedávné zajímavé výsledky,“ uvedl spolupředseda organizačního výboru a rovněž laureát Evropské ceny za kombinatoriku roku 2015 Zdeněk Dvořák. Konference tak účastníkům umožňuje si získat přehled o nejvýznamnějších trendech v oboru. „Organizování Eurocombu také přispívá k zviditelnění MFF UK jakožto jednoho z nejvýznamnějších center výzkumu v diskrétní matematice, a to i na celosvětové úrovni,“ uzavřel profesor Dvořák z Informatického ústavu UK.


Slavnostní předání cen zakončil koncert Wihanova kvarteta, které zahrálo skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Leoše Janáčka.TEXT: Jitka Jiřičková

FOTO: Vladimír Šigut


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám