• Aktuality

Aktuality

7. září 2023

Vedení UK hodlá důsledně prošetřit situaci na KTF UK

Postoj vedení UK k celé záležitosti týkající se KTF UK je dlouhodobě konzistentní. Vedení UK opakovaně upozornilo vedení KTF UK na problematický postup ve věci pracovně-právních vztahů na fakultě a na nevhodný způsob, jakým byli studující doktorského studia informováni ohledně eventuální změny jejich školitelů.


Vzhledem k tomu, že vedení KTF UK s největší pravděpodobností nehodlá změnit svůj postoj vůči výpovědi prof. Tomáše Petráčka, má rektorka UK za to, že si je zastupující proděkan KTF UK doc. Jakub Jínek vědom plné zodpovědnosti za tento krok, a tím i za eskalující dění na fakultě, a že tedy urychleně nalezne adekvátní východisko, které povede k uklidnění zjitřené atmosféry uvnitř akademické obce na fakultě i na celé univerzitě.


Vedení UK obdrželo v souvislosti se situací na KTF UK i další podněty a stížnosti, které naznačují další závažná porušení vnitřních předpisů v oblasti pracovně-právních vztahů, studia i habilitačních řízení. Tyto podněty budou řádně prošetřeny odpovídajícími postupy za součinnosti příslušných akademických orgánů.


Na základě všech těchto skutečností rozhodla rektorka UK po projednání ve svém kolegiu a v souladu s příslušným interním předpisem (Vnitřní kontrolní systém UK) o vykonání interního auditu na KTF UK. V rámci tohoto auditu bude provedena i kontrola hospodaření fakulty, neboť jedním z opakovaných argumentů vedení KTF UK k vzniklé situaci je vyšší efektivita vynaložených finančních prostředků fakulty. Vnitřní audit představuje cestu nezávislého a objektivního přezkoumání celé záležitosti.


Vedení UK považuje Katolickou teologickou fakultu za nedílnou součást univerzity a nadále věří, že tuto situaci lze vyřešit způsobem adekvátním akademickému prostředí, tedy korektně a kultivovaně tak, aby již nadále nedocházelo k poškozování dobrého jména KTF UK i celé Univerzity Karlovy.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

e-mail:


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám