• Aktuality

Aktuality

13. listopadu 2023

Karolinum hostilo podnětnou debatu o posílení postavení žen

Na půdě Univerzity Karlovy v pondělní podvečer, dne 13. listopadu 2023 proběhla panelová diskuze Urban Talk: Female Empowerment. Ústředním tématem debaty se stala otázka posílení postavení žen. Své poznatky, zkušenosti a vize na ní prezentovaly čtyři osobnosti – čtyři úspěšné ženy, zastupující čtyři naprosto odlišná profesní odvětví.


Zleva: Milena Králíčková, rektorka UK; J. E. Gabriella Sancisi, velvyslankyně Nizozemského království na Slovensku; Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Andrea Ferjenčíková, ředitelka české pobočky EIB
Zleva: Milena Králíčková, rektorka UK; J. E. Gabriella Sancisi, velvyslankyně Nizozemského království na Slovensku; Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Andrea Ferjenčíková, ředitelka české pobočky EIBNad nutností posílení žen v „mužském“ akademickém světě se v přátelské diskuzi, za účasti zhruba tří desítek přítomných – především mladých posluchaček a posluchačů – zamyslela profesorka Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy. Ženy z top managementu bankovního sektoru v debatě zastupovala Andrea Ferjenčíková, ředitelka české pobočky Evropské investiční banky. Přiblížení světa diplomacie z pozice ženy se zhostila J. E. Gabriella Sancisi, velvyslankyně Nizozemského království na Slovensku. A specifickou situaci žen v evropské politice nastínila Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.
Společně diskutovaly nejen o výzvách, kterým čelily v rámci vlastních kariérních životů. Poukázaly rovněž na příležitosti a způsoby, jež ženám mohou pomoci k vybudování tolik nezbytného sebevědomí. V neposlední řadě společně hledaly cesty, jak by společnost mohla přispět k vytvoření povzbudivějšího prostředí, v němž by se ony – tedy ženy, bez ohledu na vzdělání a profesi – cítily uznaleji.


Ženy v mužských oborech


„Veřejné diskuze se ženami a jejich podpora na všech postech a v různých funkcích veřejného života je nezbytná. Důležité je hlavně chtít o problémech diskutovat,“ shodly se mimo jiné aktérky. Byť se podle nich mnohé zlepšilo, přece jen je v zavádění skutečné, ne jen teoretické, genderové rovnosti a souvisejících společenských oblastech, stále co zlepšovat.


Víc mluvit o ženách na univerzitě a všímat si jejich práci si přeje i rektorka Králíčková. Původní profesí lékařka – profesorka histologie a embryologie by v českém zdravotnickém systému: „…ráda uvítala, ku příkladu, kdyby prostředí ještě více umožnilo ženám prosadit se v ´mužských´ oborech, jakým je ku příkladu chirurgie,“ přeje si rektorka. A jako vzor výjimečného úspěchu uvedla lékařku-vědkyni Barboru East (rozhovor přinesl magazín Forum).Kořeny v historii


Politička Monika Ladmanová mimo jiné připomněla fakt, že současná situace žen ve východní Evropě má historické kořeny, kdy ženy byly hlavně matky, skvělé pečovatelky, kuchařky a udržovatelky domácí pohody. Podle ní bude ještě chvíli trvat, než tento model zcela vymizí. „Je škoda, že feminismus není vnímán pozitivně,“ povzdechla si při té příležitosti s úsměvem.
Nizozemská diplomatka si přeje, aby zástupci další, nové generace, kteří nejsou svázaní žádnými předsudky, měli možnost převzít kontrolu nad svou profesní kariérou i vlastním životem, bez ohledu na pohlaví. Proces realizace profesní kariéry je podle J. E. Gabrielly Sancisi v prvé řadě dán touhou po vědění. A to i v případě, že úspěšnou ženu v profesním rozletu na čas přibrzdí narození dítěte.

„Feminismus je o rovných právech, o podpoře ostatních žen a pochopitelně o rovnosti na všech úrovních života. Zbavme se negativních konotací,“ vyzvala na závěr inspirativní diskuze paní diplomatka.Sdílení zkušeností


„Každá jsme jiná, každá známe svůj profesní svět a je skvělé mít šanci se o své zkušenosti podělit s ostatními,“ zhodnotila s potěšením Andrea Ferjenčíková podvečerní diskuzi. Ona sama připustila, že byť už nějaký čas nebydlí v rodném Slovensku, přesto má pocit, že i díky ženě-prezidentce, je na Slovensku situace s postavením žen o poznání lepší než v Čechách.


Debata v Karolinu Urban Talk: Female Empowerment – uspořádaná ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království, Univerzitou Karlovou, Zastoupením Evropské komise v ČR a Evropskou investiční bankou –, moderovaná Terezou Willoughby z České televize, byla součástí akce Prague European Summit 2023. Letošní program, který pokračuje 15. až 16. listopadu 2023, nabízí řadu dalších poutavých panelů a diskuzí.
Text: Marcela Uhlíková

Foto: Vladimír Šigut

Datum: 13. 11. 2023

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám