• Aktuality

Aktuality

16. listopadu 2023

Nejdřív na Hrad a pak na UK. Prezidentka Čaputová převzala zlatou pamětní medaili UK

Na Pražský hrad pohovořit s prezidentem Petrem Pavlem, na Národní třídu zapálit svíčky a pak na Univerzitu Karlovu diskutovat se studenty a studentkami. Tak vypadal 16. listopad slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která pravidelně u příležitosti výročí listopadových událostí let 1939 a 1989 jezdí do Prahy. Loni k této tradici připojila také návštěvu UK a diskuzi s jejími studujícími.Připomínat si „nežnou“, jak Slováci označují sametovou revoluci, si Zuzana Čaputová v postu představitelky státu letos do Prahy přijela naposledy. Prezidentský mandát jí vyprší v první polovině příštího roku, obhajovat z osobních důvodů už nechce. Proto se rektorka UK profesorka Milena Králíčková rozhodla ocenit její veřejnou inspirativní činnost zlatou pamětní medailí UK. Ta může být udělena nejen členům akademické obce, ale také osobnostem, které významným dílem přispěly k rozvoji univerzity či vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.„Ráda bych na tomto místě a v této chvíli vyjádřila, jak moc si vážím vzájemných vztahů mezi Českou a Slovenskou republikou a jak velmi oceňuji práci a počiny, postoje a hodnoty, které paní prezidentka Zuzana Čaputová představuje. Naše národy k sobě měly vždy blízko a jsem velmi ráda, že můžeme v této tradici přátelství a spolupráce pokračovat, a i takovými počiny, jako byla dnešní debata, je i nadále upevňovat. I proto je tato medaile nyní paní prezidentce Čaputové udělena mimo jiné za významné zásluhy o rozvoj vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,“ usmívala se rektorka UK.Zuzana Čaputová letos zopakovala svou loňskou návštěvu na UK, během níž nejen že se setkala s vedením univerzity, ale především se zúčastnila velmi otevřené diskuze se studujícími. Modrá posluchárna UK, kde se diskuze stejně jako loni konala, byla zaplněná do posledního místa. Další posluchači se jí mohli zúčastnit alespoň prostřednictvím online přenosu.Diskuzi uspořádali spolu s UK také zástupci Politologického klubu Fakulty sociálních věd UK. Moderovali ji doktorandka Právnické fakulty UK a také reportérka týdeníku Respekt Andrea Procházková a student politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd UK Ondřej Huth.Prezidentka Zuzana Čaputová zdůraznila, že strávit předvečer výročí sametové revoluce právě se studenty a studentkami je pro ni čest. „Velmi si přeji, abyste vy jako budoucí lídři, jako naše budoucnost, byli zodpovědnější a úspěšnější než naše generace. Říkám to právě proto, že žijeme v těžké době, kdy jedna krize střídá druhou – pandemie, bezpečnostní hrozby, sociálně-ekonomické výzvy, klimatická krize, s jejímž řešením jako bychom čekali na lepší časy, které ale nevím, kdy přijdou,“ povzdechla si prezidentka.„Pravda devalvuje, lži jsou povyšované za názor, a to vše se děje skrze sociální média, a to takovým tempem a v takovém množství, že náš právní systém na to není schopný efektivně reagovat. Právě proto si myslím, že svět a státy nepotřebují vůdce, jejichž přehnané sebevědomí odhaluje nejistotu, ale stále víc potřebujeme lidí různých profesí, kteří se nebojí vedle inteligence používat i pozitivní emoce a empatii. Potřebujeme více terapeutů a učitelů, kteří jsou schopní léčit rány na duši i na těle. Pohled na vás mě naplňuje nadějí, kterou v těchto dnech velmi potřebuji. Velmi proto děkuji za možnost být tu s vámi,“ zdůraznila prezidentka Čaputová.


Během diskuze prezidentka zodpověděla řadu studentských dotazů zaměřených především na současnou situaci nejen na Slovensku, ale napříč celým světem. Diskutující zajímalo například to, jak se na Slovensku v posledním roce, který vyvrcholil parlamentními volbami, vyvíjela politická kultura. Došlo také na téma dezinformací nebo na otázky toho, jak oslovit členy společnosti, kteří se cítí být na jejím okraji a zcela nesouzní s demokratickými hodnotami, na nichž je evropská společnost postavená.Při loňské návštěvě UK prezidentka Čaputová poskytla magazínu UK Forum exkluzivní rozhovor, v němž hovořila také o hlavních úkolech pro obyvatele i politiky Evropy, aby na „starém kontinentu“ zůstala zachována demokracie. „Abychom mohli chránit svobodu a demokracii, musíme si uvědomit, že obě tyto hodnoty, po kterých jsme toužili a které jsme si zaslouženě vydobyli, nejsou konstantní a nejsou dány jednou provždy, ale jsou zranitelné vůči všem vnitřním i vnějším vlivům, a proto o ně musíme každodenně pečovat. Tato ostražitost a vědomí křehkosti a pomíjivosti svobody i demokracie jsou klíčem k její udržitelnosti. Praktickou cestou je samozřejmě posílení demokratických institucí, podpora plurality, inkluze a posilování ochrany lidských práv. Považuji to za hlavní úkol pro politiky na domácí i evropské úrovni, ale také pro všechny občany a občanky, kteří jsou pilíři každé zdravé a pluralitní liberální demokracie,“ podotkla tehdy a připomněla pak také, že UK vnímá jako jednu „z nejlepších škol v širším regionu.“Po letošní hodinové diskuzi, na jejímž závěru vyslechla slova díků nejen od studentů a studentek, ale také od rektorky UK, pak slovenská prezidentka odcházela z univerzitní posluchárny s pamětní medailí v rukou a za potlesku ve stoje.TEXT: Helena Zdráhalová

FOTO: Hynek Glos

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám