• Aktuality

Aktuality

5. prosince 2023

Velký úspěch Univerzity Karlovy: 90 vědeckých projektů získalo podporu od Grantové agentury ČR

Univerzita Karlova opět potvrdila svou vědeckou výjimečnost a excelenci, když 30. listopadu 2023 získala 86 standardních a postdoktorandských projektů Grantové agentury ČR (GA ČR). Finanční podporu nedávno GA ČR udělila také čtyřem vědeckým projektům ve vysoce výběrové soutěži Junior Star.

  

Od příštího roku budou vědkyně a vědci z UK bádat v nových 76 standardních a deseti postdoktorandských vědeckých projektech. Univerzita Karlova tak získala nejvíce projektů ze všech českých vysokých škol, druhá je Masarykova univerzita s 26 a třetí ČVUT s 20 standardními projekty.


Standardní projekty tvoří podstatu účelové podpory základního výzkumu v České republice. Návrhy projektů s délkou řešení až tři roky mohli podat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na věk a zkušenosti. Nejúspěšnější fakultou v počtu získaných projektů je Přírodovědecká fakulta UK s 26 standardními a třemi postdoktorandskými projekty, následovaná Matematicko-fyzikální fakultou UK (19 standardních a 5 postdoktorandských projektů) a Filozofickou fakultou se 14 standardními projekty. Standardní projekty GA ČR podporuje od roku 1993. Kompletní přehled všech podpořených projektů pro rok 2024 najdete zde.


Soutěž postdoktorandských vědeckých témat (POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP), kde Univerzita Karlova získala celkem deset projektů, tedy také nejvíce v rámci ČR, je vyhlašována ve variantě OUTGOING a INCOMING. První varianta umožní začínajícím vědcům absolvovat dvouletou zahraniční stáž, kde získají cenné zkušenosti v rané fázi své kariéry. Třetí rok tyto zkušenosti zúročí na českém pracovišti. Druhá větev soutěže (INCOMING) umožní vynikajícím začínajícím zahraničním vědcům působit na vědeckém pracovišti v ČR. Tato soutěž je využívána i mladými českými vědci v zahraničí, kteří se po postdoktorandské zkušenosti plánují vrátit do České republiky.


Úspěch v podpoře vědy si Univerzita Karlova nedávno zapsala i v prestižní soutěži nových projektů Junior Star. GA ČR bude tak od ledna 2024 financovat excelentní vědkyně a vědce na začátku kariéry, kteří do ČR přicházejí ze zahraničí nebo mají významnou zahraniční zkušenost. Jedinečnou příležitost vědecky se osamostatnit a obohatit české prostředí o nová výzkumná témata získali čtyři vědci a vědkyně z UK, což je opět nejvyšší číslo v rámci vysokoškolského prostředí v ČR.

  

Všem vědkyním a vědcům z Univerzity Karlovy gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v jejich bádání!

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám