• Aktuality

Aktuality

8. prosince 2023

UK představila cotutelle, doktorské studium pod dvojím vedením

Univerzita Karlova zorganizovala mezinárodní setkání, jež se týkalo rozvoje cotutelle – doktorského studia realizovaného pod dvojím vedením (známé pod francouzským názvem cotutelle), které umožňuje studentům vypracovat část své disertační práce na zahraničních pracovištích. Zvyšuje excelenci, ale také kvalitu výzkumu a výměnu nových poznatků.„Jsem velice ráda, že mohu tuto konferenci uvést, a to hned ze tří důvodů,“ zahájila rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčová setkání se zástupci fakult, jejich vedením, garanty a garantkami studijních programů. „Cotutelle je ohromným přínosem pro internacionalizaci, ať už ve smysluplné mobilitě nebo v jakémkoli dalším formátu navazování mezinárodních vztahů. Považujeme ho za jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak přinést excelenci na Univerzitu Karlovu a zároveň naši excelenci sdílet s mezinárodními partnery. V neposlední řadě se zde dnes scházíme proto, že rektorát chce pomáhat fakultám, nabízet jim řešení, která ovšem vychází z jejich potřeb a požadavků,“ vysvětlila důvody podpory cotutelle rektorka UK Milena Králíčková.„Chceme fakultám, garantům a garantkám studijních programů, školitelkám a školitelům a samozřejmě studujícím usnadnit administrativu, co jen to jde,“ navázal na rektorčina úvodní slova prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Jan Polák. „Víme, že cotutelle je cesta k excelenci. Rovněž je nám jasné, že není pro každého. Ale rádi bychom, aby potenciální administrativní těžkosti nebyly pro zainteresované osoby překážkou při rozhodování, zda cotutelle realizovat, či ne. V současné době uzavíráme okolo dvaceti cotutelle smluv ročně, v poslední době výrazně roste podíl lékařských a přírodovědných oborů, za což jsme rádi. Nicméně naše kapacita je mnohem větší. A proto zde také dnes jsme. Abychom vás vyzvali k tomu více nás na rektorátě v této oblasti ´zatěžovat´,“ vybídl účastníky setkání proděkan Jan Polák.


Prorektor Jan Polák ujistil akademiky o podpoře, a zejména administrativní pomoci při zpracování žádostí a smluv.
Prorektor Jan Polák ujistil akademiky o podpoře, a zejména administrativní pomoci při zpracování žádostí a smluv.


Helena Reichlová, absolventka Matematicko-fyzikální fakulty UK, která několik let působila na Technické univerzitě v Dráždanech, následně přednesla svou osobní zkušenost z cotutelle, kdy mohla po návratu do Prahy (nyní působí na Fyzikálním ústavu AV ČR) dále spolupracovat s kolegou, doktorandem z Drážďan. „Tento můj excelentní kolega je díky cotutelle studentem jak Univerzity Karlovy, tak Technické univerzity v Drážďanech. Spolupráce dává smysl jednak geograficky, mezi těmito městy je opravdu malá časová vzdálenost, navíc Technická univerzita v Drážďanech je Praze asi nejbližší zahraniční excelentní pracoviště. Dává ale extrémní smysl i vědecky, kdy se s německými kolegy skvěle v oboru výzkumu doplňujeme, sdílíme experimentální vybavení a podobně. Proč by měli výzkum dělat dva rozdílní doktorandi ze dvou různých týmů, a ne jeden, který bude znát obě prostředí a propojovat celou mezinárodní síť vědců,“ upozornila Helena Reichlová s tím, že je velmi ráda, že Bernd Büchner, profesor na Technické univerzitě v Drážďanech a ředitel Leibnizova institutu pro výzkum pevných látek a materiálů v Drážďanech, toto oficiální spojení, respektive smlouvu cotutelle, navrhl.


Doktorka Helena Reichlová představila svou osobní zkušenost s cotutelle.
Doktorka Helena Reichlová představila svou osobní zkušenost s cotutelle.


„Naše pracoviště má s cotutelle bohaté zkušenosti, v tuto chvíli máme kontrakty se sedmi evropskými vysokými školami, včetně Univerzity Karlovy. Momentálně navazujeme spolupráci například s Univerzitou v Kyjevě,“ vysvětlil Bernd Büchner s tím, že kandidáti se věnují výzkumu na obou pracovištích, přičemž minimálně třicet procent musí absolvovat na jednom a zbytek na druhém. „Samozřejmě je třeba smluvně upravit pravidla, ale za sebe musím říct, že jsme schopni se přizpůsobit a jsme připraveni na kompromisy. Snažíme se o flexibilitu. Z každé univerzity je zapojený jeden školitel, doktorand píše jednu disertační práci a obhajuje ji před jednou komisí tvořenou zástupci obou vysokých škol a obě univerzity zároveň udělují doktorský titul,“ shrnul profesor Büchner.


Bernd Büchner, profesor Technické univerzitě v Drážďanech a ředitel Leibnizova institutu v Drážďanech.
Bernd Büchner, profesor Technické univerzitě v Drážďanech a ředitel Leibnizova institutu v Drážďanech.


Ke zdárné realizaci systému cotutelle jsou samozřejmě potřeba finance. Proto na setkání vystoupily zástupkyně DAAD (Německá akademická výměnná služba) s představením možností stipendií právě pro doktorandy programu cotutelle. „Stipendijní program je udělován na výzkum v doktorském studiu buď na vysoké škole nebo výzkumném ústavu v Německu. Délka stipendia je maximálně 24 měsíců, nicméně je možné výzkumné pobyty absolvovat přerušovaně a zrealizovat s pomocí stipendia více kratších výzkumných pobytů. Termín podání přihlášek je vždy v listopadu. Hlásit se na toto stipendium tak musí člověk skoro rok dopředu, jelikož čerpat ho lze až v zimním semestru následujícího kalendářního roku,“ uvedla Lenka Drugová z pracovního týmu DAAD IP Praha.TEXT: Jitka Jiřičková

FOTO: Vladimír Šigut


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám