• Aktuality

Aktuality

19. března 2024

Ekonom Milgrom a archeolog Lipschits získali čestný doktorát UK

V úterý 19. března profesoři Paul Robert Milgrom a Oded Lipschits obdrželi čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa Univerzity Karlovy za významný přínos vědě i dlouhodobou spolupráci s univerzitou. Slavnostní ceremoniál proběhl ve Velké aule Karolina.„Cením si dlouhodobé a intenzivní spolupráce těchto předních světových odborníků s Univerzitou Karlovou. Excelentní badatelé jsou inspirací pro naše studující i vědce a vědkyně v jejich vlastní práci, podporují je a umožňují jim působit na unikátních pracovištích,“ řekla během slavnostního ceremoniálu rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.Prvním oceněním je profesor židovských dějin biblického období Oded Lipschits, který působí na univerzitě v Tel Avivu. „Profesor Lipschits je ve svém oboru světově uznávaným odborníkem. Výsledky jeho práce výrazně přispívají k poměrně radikální proměně obrazu dějin starověké Judeje, k níž v posledních letech dochází. Jeho četné publikace zahrnují jak dílčí informace o nových objevech, tak – a to je zvláště přínosné – syntetické, interpretační práce spojující jednotlivé nálezy do souvislejšího obrazu,“ řekl během slavnostního předávání děkan Evangelické teologické fakulty UK Jan Roskovec.Archeolog Lipschits dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Karlovou. „Vybraní studenti se spolu s učiteli fakulty každoročně aktivně účastní archeologických výzkumů, probíhá společná teoretická výuka a profesor Lipschits na svém institutu umožňuje badatelské stáže učitelům a doktorandům, koná v Praze hostovské přednášky, podílí se na pořádání odborných konferencí a vydává s našimi kolegy společné publikace,“ doplnil Roskovec.Druhým oceněným je profesor Paul Robert Milgrom, který svou prací významně ovlivnil mnoho oblastí moderní ekonomie a souvisejících věd. Pomohl aplikovat teorii her a informační ekonomii na širokou škálu ekonomických problémů, včetně cenové politiky, finančních trhů a průmyslové organizace. „Za zlepšení teorie aukcí a vynálezy nových aukčních formátů,“ získal v roce 2020 spolu s Robertem B. Wilsonem Nobelovu cenu za ekonomii.„Příspěvky profesora Milgroma pro naši společnost jsou stále důležitější, a to zejména v době, kdy zaslepená ideologie často nahrazuje racionální diskusi a ochuzuje nás o řešení, která jsou fyzicky i ekonomicky proveditelná,“ řekl během slavnostního ceremoniálu děkan Fakulty sociálních věd UK Tomáš Karásek. Profesor Milgrom je kromě akademického působní také spoluzakladatelem několika firem, jako například Auctionomics, která poskytuje software a služby pro komerční aukce a burzy.Profesor Milgrom se také významně zasloužil o rozvoj českého akademického prostředí. V letech 2015–2020 byl aktivním členem mezinárodního Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd. „Během svých pravidelných návštěv Prahy se profesor Milgrom vždy zapojoval do konzultací a diskusí se studenty a akademiky, čímž významně přispěl k rozvoji jejich výzkumů na světovou úroveň, “ dodal Karásek.
Text: Pavla Hubálková

Foto: Michal Novotný


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám