• Aktuality

Aktuality

6. května 2024

Vyjádření Univerzity Karlovy k protestům


Praha, 6. 5. 2024


Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,


za vedení Univerzity Karlovy i vedení dotčených fakult nám dovolte vyjádřit se k řadě aktuálních otázek, například k tomu, jak na Univerzitě Karlově zajišťujeme bezpečnost všech svých členek a členů, jak ctíme svobodu projevu a respektujeme právo na svobodné vyjádření názoru.


Usilovně pracujeme na tom, aby ve světle všech globálních konfliktů Univerzita Karlova vždy dostála svému hlavnímu poslání a společenské roli, kterým je vědecky podložené a inspirativní univerzitní prostředí. Zároveň zachováváme svůj neochvějný přístup vůči svobodě projevu na akademické půdě.


Součástí našeho závazku je také umožnit a snažit se zajistit všem studentkám a studentům i všem zaměstnankyním a zaměstnancům přístup a pohyb v univerzitních budovách bez překážek, obtěžování, hrozeb nebo diskriminace. Budeme i nadále usilovat o bezpečné zázemí každému členu a člence našeho akademického prostoru. Nadále vyzýváme všechny, kteří se setkají s diskriminací či jiným nevhodným chováním, aby to nahlásili ombudsosobám svých fakult či kontaktním osobám, které s ombudsmankou UK komunikují, nebo přímo ombudsmance UK.


Minulý týden proběhl před budovou Fakulty humanitních studií UK neohlášený protest. Univerzita Karlova podporuje legitimní formy protestu rámované zákony ČR, ale ne aktivismus, který může poškozovat naši schopnost plnit akademické poslání a způsobuje, že se lidé v naší komunitě mohou cítit šikanováni, ohrožováni a mít strach. Pokud by situace přesáhla rozumné meze, má pro tyto případy univerzita schválený bezpečnostní plán. Po tragické události na FF UK v prosinci 2023 jsou navíc z pochopitelných důvodů v prostorách UK zvýšená bezpečnostní opatření.


Univerzita Karlova je institucí, která poskytuje a důsledně brání otevřenou komunikaci a dialog všech členů a členek své akademické komunity bez ohledu na jejich původ, národnost, vyznání a politické přesvědčení. Jsme hrdí na to, že v našich řadách působí expertky a experti i na světové geopolitické dění, často dokonce i původem z oblastí aktuálně zasažených konflikty, ať už jde o Ukrajinu či oblast Blízkého východu. Artikulují tak na Univerzitě Karlově názorovou pluralitu a poukazují na složitost situace. Jednou z nich je například také oceněná akademička doktorka Irena Kalhousová z Fakulty sociálních věd UK. Také jejího otevřeného přístupu k akademicky i odborně vyvážené debatě si velmi vážíme.


Zároveň také věříme v naši schopnost sjednotit se a hledat společnou řeč, a to za přispění nás všech. Rádi bychom vás požádali o spolupráci: společně snižujme napětí, udržujme v univerzitních a fakultních budovách bezpečné prostředí, respektujme se navzájem, naslouchejme si, diskutujme v rámci akademických pravidel.


Utrpení na Blízkém východě Univerzita Karlova samozřejmě vnímá a tragický osud civilistů v této oblasti jí není lhostejný. Jako akademická instituce však není a nemůže být politickým aktérem vstupujícím do řešení geopolitické situace. Doufáme, že všechny strany, které jsou v konfliktu zapojeny, udělají maximum pro nalezení mírového řešení.


Ačkoli jednotliví členové akademické obce Univerzity Karlovy mohou zastávat různé názory na tento konflikt, naší primární povinností je chránit všechny naše členky a členy a udržovat prostředí bezpečné pro výuku i vědu.


Vyzýváme naši komunitu, aby tento společenský a akademický závazek dodržovala i nadále a děkujeme za to.


Vedení Univerzity Karlovy

Praha, 6. 5. 2024

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám