• Aktuality

Aktuality

30. května 2024

Vědecká rada UK ocenila dvě významné vědecké osobnosti z 3. lékařské fakulty UK


Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 30. května udělila pamětní medaile dvěma významným osobnostem, jež jsou profesně spojeny s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předala laureátům rektorka Milena Králíčková.Na zasedání Vědecké rady UK byli oceněni:


  • prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru neurologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK


Pro profesora Kalvacha, emeritního přednostu Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, je ocenění také symbolickým dárkem, jelikož minulý měsíc oslavil osmdesáté narozeniny. Profesor Kalvach je výjimečnou a mezinárodně uznávanou osobností v oboru neurologie. Prakticky celý svůj profesní život spojil s Univerzitou Karlovou, především s 1. a 3. lékařskou fakultou. Na 3. lékařske fakulě UK působí posledních téměř třicet let.


„Má radost je veliká, až převeliká, protože nás pozvedáte v každodenní šedi do záře univerzitních medailí. Je to nádherný pocit a jsem šťastný, že jsem mohl svůj život spojit s Univerzitou Karlovou jakožto jednou z nejvznešenějších institucí,“ poděkoval profesor Pavel Kalvach.Z hlediska odborného zaměření se celoživotně orientoval na problematiku neuroradiologie a problematiku cévních mozkových příhod. Je členem několika českých, evropských a amerických odborných společností, jako československý a český delegát působil řadu let ve třech evropských společnostech, byl generálním sekretářem a viceprezidentem European Federation of Neurological Societies a členem předsednictva Stroke Alliance for Europe. V obou těchto společnostech organizoval nebo spoluorganizoval řadu vzdělávacích kurzů pro mladé neurology.


Jako člen redakčních rad čtyř časopisů, z nichž dva jsou ve Web of Science (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Journal of the Neurologicalsciences), přispěl velkou mírou k jejich rozvoji a nepřímo i ke kultivaci publikačních aktivit českých neurologů. Na fakultě se podílel na reformě výuky neurologie, dodnes vyučuje. Své znalosti a zkušenosti předává studentům a mladým lékařům v rámci postgraduálního a specializačního vzdělávání.  • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (3. LF UK) získal historickou medaili za zásluhy o rozvoj 3. LF UK a celoživotní dílo v oboru gynekologie a porodnictví a vědeckou a pedagogickou činnost na UK


Docent Bohuslav Svoboda, emeritní přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a ÚVN, letos rovněž oslavil osmdesáté narozeniny. Prakticky celý svůj profesní život spojil s 3. lékařskou fakultou UK, kde stále aktivně působí.


„V prosinci to bude padesát sedm let, co jsem nastoupil na tehdy Lékařskou fakultu hygienickou (nyní 3. lékařskou fakultu UK). Jsem její absolvent a za svůj největší životní úspěch považuji to, že jsem měl možnost v porevolučním období jako proděkan a poté jako děkan postavit fakultu na roveň těch světových. Toto vyznamenání má pro mne obrovskou cenu. Je to celý můj život. Ačkoli jsem dělal všechno možné a vše, čím jsem byl, jsem byl rád, jak říká básník. Medicína a 3. lékařská fakulta jsou moje srdeční záležitosti,“ poděkoval za ocenění Bohuslav Svoboda.Z hlediska odborného zaměření se celoživotně orientoval zejména na problematiku onkogynekologie, které se stále věnuje jako konzultant pro mladší kolegy z 3. LF UK i celé České republiky. V posledních třiceti pěti letech působil v mnoha akademických funkcích v rámci 3. LF UK i Univerzity Karlovy: Byl děkanem 3. LF UK (2003–2010), proděkanem 3. LF UK (1990–1996, 2010–2011), členem Vědecké rady 3. LF UK (1996 – dosud), členem Vědecké rady LF HK UK (2003–2015).


Z jeho pestré palety neakademických funkcí lze připomenout ty nejdůležitější: prezident České lékařské komory (1991–1997), zastupující ředitel FNKV (1998), poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (2013–2023), primátor hlavního města Prahy (2010–2013, 2023 – dosud).Docent Svoboda měl klíčový podíl na obrodě fakulty po roce 1989 a významně se podílel na její přestavbě a modernizaci výuky do současné podoby problémově orientovaného studia. Vždy byl a zůstal oblíbeným učitelem a své znalosti a zkušenosti dokázal předat několika generacím studentů a absolventů 3. LF UK.


TEXT: Jitka Jiřičková

FOTO: Hynek GlosSdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám