• Aktuality

Aktuality

21. května 2024

V soutěži o Iberoamerickou cenu uspěly i studentky UK

Posílit vztahy mezi zeměmi Pyrenejského poloostrova, Latinské Ameriky a České republiky. To je cílem Iberoamerické ceny určené studujícím tuzemských univerzit za eseje psané ve španělštině nebo portugalštině. Mezi nejlepší autory letošního ročníku se dostali také studující UK.Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo ve Vlasteneckém sále Karolina v úterý 21. května, kde publikum i soutěžící přivítala za hostující UK její rektorka Milena Králíčková. „Je povzbudivé vidět, že studující projevují o iberoamerickou tematiku zájem a snaží se porozumět kulturám tohoto bohatého regionu. Jejich práce a úsilí jsou důkazem, že akademický svět je otevřený a připravený na mezinárodní dialog a spolupráci. V dnešní době plné neustálých výzev a změn je nesmírně důležité, abychom si zachovali otevřenost a toleranci vůči odlišným kulturám a pohledům na svět. Soutěž Iberoamerická cena je jedním z nástrojů, který nám v tomto směru pomáhá,” zdůraznila rektorka, která pak také pogratulovala úspěšným domácím reprezentantkám.


Rektorka UK Milena Králíčková a velvyslankyně Kuby Saylín Martínez Tarrío (zleva).
Rektorka UK Milena Králíčková a velvyslankyně Kuby Saylín Martínez Tarrío (zleva).


Na druhém místě v soutěži o Iberoamerickou cenu se totiž umístila studentka Hispanistiky na Filozofické fakultě UK Dominika Tesařová. Porotu oslovila esejí Dos significados de la palabra historia: Tradición literaria en la obra de Milan Kundera y Ricardo Piglia (odborný konzultant Juan Antonio Sánchez).


Dominika Tesařová si ocenění převzala z rukou Václava Velčovského.
Dominika Tesařová si ocenění převzala z rukou Václava Velčovského.


I z třetího místa se radovala zástupkyně UK. Pro bronz si přišla Julie Hrušková, studentka Portugalistiky-Hispanistiky na FF UK. Získala ho za esej Representação de personagens femininas na prosa Menina e Moça de Bernardim Ribeiro (odborná konzultantka Karolina Válová).


Prorektor Univerzity v Havaně José Antonio Baujín Pérez předal ocenění Julii Hruškové.
Prorektor Univerzity v Havaně José Antonio Baujín Pérez předal ocenění Julii Hruškové.


Čestné uznání získala Adéla Jehličková, absolventka Mezinárodních teritoriálních studií a aktuálně studující oboru Bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd UK za svou esej Una amistad centenaria: 100 años de relación diplomática entre República Checa y Chile (odborný konzultant Radek Buben).


Adéla Jehličková si ocenění převzala z rukou Dany Baschové (zprava).
Adéla Jehličková si ocenění převzala z rukou Dany Baschové (zprava).


Soutěž o Iberoamerickou cenu každoročně společně pořádají velvyslanectví iberoamerických zemí akreditovaných v České republice – Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska a Španělska. Určená je studujícím tuzemských vysokých škol, jejichž mateřským jazykem není španělština ani portugalština. Do soutěže se letos přihlásilo 25 studujících z osmi tuzemských univerzit.Organizaci letošního ročníku měla na starosti kubánská ambasáda, proto také k hostům na slavnosti krátce promluvila velvyslankyně Kuby Saylín Martínez Tarrío. „Uprostřed moderního, náročného, neustále se měnícího světa s technologiemi, které vnášejí do vzdělávacích procesů příležitosti i výzvy, je potěšující potvrdit si přetrvávající zájem o studium nejrůznějších témat týkajících se našich zemí, geograficky vzdálených, jejichž společnosti a kultury se vyznačují obdobnými rysy i rozdíly,“ podotkla velvyslankyně.Mezi hosty byl také José Antonio Baujín Pérez, prorektor Univerzity v Havaně. I on přítomné krátce pozdravil a jako literární teoretik s radostí kvitoval, že se právě v roce stého výročí úmrtí Franze Kafky poprvé podíval do „bájné Prahy”.


„Velmi mě zaujala kvalita prací, tematická rozmanitost, zvládnutí jazyka a množství studentů, kteří studují španělštinu a portugalštinu na různých českých univerzitách. Zvládnutí jazyka je vždy nástrojem, který vám otevře mnoho příležitostí jak v osobní, tak v profesní rovině, a proto na vás apeluji, abyste se i nadále věnovali studiu jazyka Cervantese, José Martího, Rubéna Daría, Octavia Paze, Gabriela Garcíi Márqueze a Silvia Rodrígueze, Luíse de Camõense, Eça de Queirós, Jorgeho Amada, Guimarãese Rosy a Chica Buarqueho. Parafrázuji českého básníka Vladimíra Holana a doufám, že za úsvitu našich jazyků a kultur, ‚kdo se ponořil do poezie, už nemůže zpět‘,” s úsměvem vyjmenoval jména nejproslulejších španělsky a portugalsky píšících autorů prorektor José Antonio Baujín Pérez. Atmosféru Karibiku pak na slavnostním ceremoniálu pomohlo dotvořit kubánské hudební Duo Tropical.Čestná uznání vyučujícím

Novinkou letošního ročníku soutěže je udělení čestných uznání vyučujícím. Letos ho získali vedle dalších také věhlasný iberoamerikanista a historik profesor Josef Opatrný, který působí ve Středisku ibero-amerických studií na FF UK. Čestného uznání se dočkal také kunsthistorik profesor Pavel Štěpánek, který v minulosti přednášel i na FF UK.


Profesor Josef Opatrný působí ve Středisku ibero-amerických studií na FF UK.
Profesor Josef Opatrný působí ve Středisku ibero-amerických studií na FF UK.


K přítomným krátce promluvili také vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský, který jako absolvent Pedagogické fakulty UK a zaměřením jazykovědec zdůrazňoval, jak důležitým faktorem v mezilidských vztazích jsou jazyky a komunikace. „Dnešní oslava studentek a studentů, kteří španělský či portugalský jazyk ovládají natolik precizně, že jsou schopni v něm sdělovat své originální myšlenky či výsledky svých výzkumů, dokazuje, že tuto schopnost oceňují i zde přítomní diplomaté. Těší mě, že mezi letošními nominovanými jsou studentky a studenti z vysokých škol napříč celou naší republikou. Vzdělání už ze své podstaty překračuje hranice, a to nejen geografické, ale také kulturní, politické a především ty, které si často vytváříme ve vlastní mysli. Vzdělání nám rozšiřuje obzory, boří předsudky a ukazuje svět z jiné perspektivy,“ zdůraznil.


Čestné uznání dostal také kunsthistorik profesor Pavel Štěpánek.
Čestné uznání dostal také kunsthistorik profesor Pavel Štěpánek.


Na jeho slova navázala ředitelka Odboru amerických států ministerstva zahraničních věcí Dana Baschová (absolventka FHS UK a FSV UK), která zdůraznila, že ministerstvo velmi podporuje tuto iniciativu a vnímá udělování Iberoamerické ceny „jako jednu z nejvýznamnějších akcí souvisejících se zviditelněným iberoamerického regionu“. „Velmi oceňujeme stále rozsáhlejší spolupráci s českými univerzitami. Společně s nimi zviditelňujeme Iberoameriku široké veřejnosti i akademickému světu.”TEXT: Helena Zdráhalová

FOTO: Jan Kolský

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám