• Aktuality

Aktuality

29. května 2024

Češi nevyužívají re-use centra a málo obnovují staré věci. Rádi utrácejí za nové oblečení a udržitelnost neřeší

Většina Čechů neví, k čemu slouží takzvaná re-use centra. Osobně je navštívilo pouze sedm procent respondentů. Jde o místa, kam mohou lidé bezplatně odevzdat drobnější a stále funkční předměty z domácnosti, které už nepoužívají. Téměř polovina lidí si nové šaty nakupuje pouze pro radost. Vyplývá to z výzkumu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který se uskutečnil v rámci projektu Chytře a udržitelně ve spolupráci s hlavním realizátorem, Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.


Igor Červený (PedF UK), ministr životního prostředí Petr Hladík, děkan PedF UK Michal Nedělka, proděkan PedF UK Antonín Jančařík, Lucie Veselá (MENDELU).
Igor Červený (PedF UK), ministr životního prostředí Petr Hladík, děkan PedF UK Michal Nedělka, proděkan PedF UK Antonín Jančařík, Lucie Veselá (MENDELU).


„Pedagogická fakulta UK se v projektu zaměřuje na to, jak můžeme vzděláváním dětí a domácností přispět k udržitelnějšímu a odpovědnějšímu chování. Věříme, že dlouhodobá změna chování spotřebitelů může být dosažena pouze prostřednictvím cíleného vzdělávání a zvýšeného povědomí o ekologických důsledcích každodenních rozhodnutí jednotlivců,“ říká proděkan pro vědu a výzkum PedF UK Antonín Jančařík. „Situace je svým způsobem obdobná počátku devadesátých let minulého století v oblasti recyklace nebo před pár lety s plýtváním potravinami. Domácnosti se nejprve musí o tématech upcyklace i fast/slow fashion dozvědět a následně být edukovány,“ doplňuje ho děkan Pedagogické fakulty UK Michal Nedělka.Mezi spotřebiteli není ani rozšířený pojem „upcyklace“, tedy opětovné využívání různých věcí a materiálů, které by se jinak vyhodily nebo zchátraly. Až sedmdesát jedna procent oslovených v průzkumu uvedlo, že nikdy nic „neupcyklovalo“. Češi také neřeší, odkud pochází jejich oblečení, často ho nakupují jen pro radost a ohlížejí se především na cenu.


Výzkum se uskutečnil pod vedením týmu inženýrky Lucie Veselé z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně od listopadu 2023 do února letošního roku, a to formou dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku tisíc sto respondentů. Dále byly využity metody kvalitativní, jako focus groups a rozhovory. Projekt podpořila Technologická agentura ČR. Mezi hlavní partnery patří Ministerstvo životního prostředí ČR. „Na otázku, co se děje s oblečením v textilním kontejneru, odpovědělo dvacet jedna procent respondentů, že neví. Až šedesát sedm procent se jich domnívá, že se tento textil věnuje charitám a neziskovým organizacím. Vybavení domácnosti nejčastěji spotřebitelé vyhazují do kontejneru, nebo pak darují někomu ze svého okolí či za odvoz,“ uvádí příklady z výzkumu vedoucí Ústavu marketingu a obchodu na PEF MENDELU.„Výsledky tohoto průzkumu jasně ukazují, že potřebujeme posílit povědomí veřejnosti o tom, proč je důležité chovat se udržitelně a jaké jsou současné možnosti. Textilní průmysl, a zejména takzvaná rychlá móda, generuje enormní množství odpadu. V současnosti probíhá na evropské úrovni změna v přístupu k textilním i potravinovým odpadům a Česká republika ji aktivně podporuje. Ministerstvo životního prostředí se také dlouhodobě zaměřuje na podporu re-use center a tvorby environmentálních vzdělávacích programů, které občany mohou nasměrovat k šetrnějšímu a udržitelnějšímu chování,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.


„Z našich předchozích vzdělávacích projektů víme, že je potřeba edukovat laickou veřejnost mnohem více než jen suchými daty nebo nezáživnými texty. Pokud chceme, aby Češi začali používat re-use centra a chovali se více udržitelně, musíme je to naučit interaktivní, hravou formou. Vidíme to jasně i na výsledcích úspěšného vzdělávacího projektu Smart Food, díky němuž se u žáků třetích až pátých tříd zlepšily znalosti o správném zacházení s jídlem a neplýtvání až o 40 procent. To samé chceme docílit u projektu Chytře a udržitelně,“ doplňuje Igor Červený, vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání z Pedagogické fakulty UK a spoluzakladatel fakultního SpinOff FutureBooks. Digitální podobu interaktivních výukových médií může pro projekt Chytře a udržitelně poskytnout právě platforma FutureBooks, kterou vyvinula Pedagogická fakulta UK. Díky tomu, že podněcuje žáky k aktivitě a hře, zvyšuje i jejich úspěšnost v pochopení tématu, a tím zvyšuje jejich úspěšnost a výsledky téměř o čtvrtinu v porovnání s tištěnou formou výukových materiálů.


TEXT: Jitka Jiřičková

FOTO: René Volfík


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám