• Aktuality

Aktuality

25. června 2024

Dvacátá Zahradní slavnost UK bilancující, medailová i děkující

V kouzelných prostorách barokního skvostu sala terreny, či chcete-li zahradního sálu Valdštejné zahrady, se podvacáté sešli přátelé Univerzity Karlovy. U příležitosti Zahradní slavnosti, pořádané dne 24. června 2024 tradičně pod záštitou Senátu České republiky, si hosté společně s vedením univerzity připomněli nejnovější úspěšné počiny Karlovky. A došlo i na udílení pamětních medailí a poděkování za studentské aktivity!
Úvodní slovo patřilo hostiteli. Jiří Drahoš, první místopředseda Senátu ČR, chemik a vysokoškolský pedagog, připomněl důležitou aktivní roli, kterou Univerzita Karlova v současném, dramaticky proměnlivém světě zastává. „V globalizovaném světě nelze každodenním výzvám čelit osamoceně, nebo tím, že se uzavřeme v české kotlině. Je úkolem univerzit, coby mezinárodních center vzdělanosti, rozvíjet spolupráci se zahraničím a dokázat přinášet nejmodernější trendy napříč obory, v čemž jsou Univerzita Karlova a její součásti velmi aktivní,“ konstatoval profesor Drahoš. Místopředseda senátu rovněž vyjádřil obdiv a poděkování Evě Lehečkové, děkance Filozofické fakulty UK, a jejímu týmu za nasazení, se kterým se vypořádávali se situací v náročném období po prosincové bezprecedentní tragédii. A v závěru Karlovce popřál co nejvíce vzdělaných absolventů, kteří opatrně vykračují po cestě života, pamatují na minulost, znají přítomnost a předvídají budoucnost.Společný boj a snaha


„Ráda bych poděkovala všem, kteří jste pomáhali překonat náročné období, tedy studujícím, vyučujícím, zástupcům všech fakult, jež jste neváhali, pomáhali a zapojili se, aby naše univerzita dokázala překonat nejsmutnější událost,“ doplnila slova svého předřečníka Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy. A dodala: „Máme za sebou těžké období, a to nejenom tím, čím jsme si prošli, ale i proto, že české vysoké školy jsou extrémně podfinancované a na nás všech leží tíha současného státu. Společně bojujeme a usilujeme o to, abychom náročné období překonali a Univerzita Karlova z něj vyšla ještě silnější, za což vám všem dnes děkuji. Zvlášť děkuji mladé generaci: jste pro nás akademiky cennou inspirací. Jsem proto ráda, že dnešní slavnost je koktejlem vaší energie a zkušeností nás, vašich učitelů, zástupců akademické obce. Kéž je takový i každý náš běžný den!“ popřála rektorka sobě i všem přítomným.
O rozvoji mezinárodních vztahů a cestách, jež si Univerzita Karlova zvolila v oblasti internacionalizace, ve Valdštejnské zahradě promluvila Eva Voldřichová Beránková, prorektorka pro zahraniční záležitosti. Mimo jiné, v souvislosti s klíčovým programem v oblasti studentských a akademických mobilit, kterým je Erasmus+, uvedla, že se chystá přenastavení rozdělování financí podle nových pravidel, aby vzrostla motivace fakult: „Cílem je zvýšit objem a kvalitu mobility a zároveň ji nabídnout co nejširšímu okruhu zájemců. A současně se naučit promítat nabyté zkušenosti do dalšího rozvoje univerzity.“ Prorektorka rovněž nastínila směr zájmu ve věci nových mezinárodních spoluprací a strategických partnerů.


Stříbrná snowboardistka


A poté už nastal čas pro udělení medailí: Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy doprovázenou vřelým potleskem převzala snowboardistka, závodnice ve snowboardcrosu Eva Adamczyková, olympijská vítězka ze Zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzová medailistka ze ZOH v Pchjongčchangu 2018, mimo jiné též mistryně světa (v letech 2019 a 2023) a držitelka Křišťálového globu za celkové vítězství ve Světovém poháru v sezonách 2016/2017, 2018/2019 a 2020/2021. V neposlední řadě byla Eva Adamczyková, absolventka FTVS UK, finalistkou StarDance (2023).

Medaili předávala rektorka Milena Králíčková: „Je úžasné, jak vaše osobnost promlouvá k mladým lidem. Jste inspirací pro naše studující, ale i ty, kteří u nás zatím ještě nestudují. Díky, že dokážete předávat radost pramenící z pohybu a zdravého životního stylu a že skvěle reprezentujete a propagujete dobré jméno Univerzity Karlovy.“„Mé bakalářské studium bylo sice trošku delší, měla jsem prostě na svahu poměrně dost práce. Přesto jsem ráda, že jsem se nakonec rozhodla studovat na FTVS. Moc si vážím přístupu vedení fakulty, že mi vycházelo vstříc a umožnilo mi získat kvalitní vzdělání. Děkuju vám!“ svěřila se se svými pocity toho podvečera stříbrná Eva Adamczyková.


Zlatý tiskový mluvčí


Zlatou medaili Univerzity Karlovy za celoživotní přínos převzal Václav Hájek, muž, jenž rovné čtvrt století působil na pozici tiskového mluvčího a vedoucího odboru vnějších vztahů univerzity. Rektorka Milena Králíčková v prvé řadě vyzvedla osobnost a neobyčejnou lidskou kvalitu oceněného: „Vždy důstojně reprezentoval a profesionálním vystupováním pomáhal budovat dobré jméno naší univerzity. Díky jeho schopnosti diplomacie a znalosti mediálního i akademického světa byly vztahy s většinou médií korektní a vstřícné. Řadu projektů, které se mu podařilo realizovat, bereme dnes za samozřejmé. S univerzitou překonal mnohá těžká období. Jeho laskavost, vstřícnost, otevřené srdce, schopnost naslouchat i schopnost komunikovat nám budou chybět,“ připustila rektorka.„Je pro mě ctí být tu s vámi, ještě nedávno s celou mou akademickou rodinou. Děkuji za uplynulá léta, za kolegiální a týmovou práci, kterých jsem si vždycky nesmírně vážil. Cenu bych rád věnoval všem tělocvikářkám a tělocvikářům, kteří mi nevěřili – vždyť já jsem v medailové skupině s Evou Adamczykovou!“ glosoval jak jinak než s úsměvem Vašek Hájek. 


Poděkování studentským iniciativám


V rámci Zahradní slavnosti moderátoři – Petra Klusáková z oddělení komunikace RUK a Jan Fiala, student FTVS – zmínili též dvě významné studentské iniciativy, jež vznikly jako reakce na prosincové události na Filozofické fakultě: Peerko je aktivitou studentů psychologie FF UK, poskytující podporu studujícím, vyučujícím i ostatním zaměstnancům. Stala se symbolem naděje a obnovy, jelikož svou péčí dokázala zmírnit bolest a pomoci těm, co to nejvíc potřebovali.

Iniciativa Hřeje mě pohyb je charitativní projekt organizovaný studenty FTVS UK, podporující studentskou komunitu; finance, které se podařilo v rámci stejnojmenné charitativní akce vybrat, putovaly právě na podporu aktivit Peerko. Za obětavost a nezdolnou píli sklidily zástupkyně obou iniciativ – Karolína Fáberová a Magda Králíčková – obdiv a uznání celé Univerzity Karlovy a potlesk všech přítomných na Zahraní slavnosti UK.
Závěr slavnostního programu patřil vystoupení Komorního souboru Ústavu hudební vědy FF UK, zazněly skladby: Now is the Month of Maying od Thomase Morleyho, L'Eroica od Andrea Falconieriho, Trio Sonata No. 3, Adagio Jana Dismase Zelenky a Te Deum, Prélude skladatele Marca-Antoine Charpentiera.
Text: Marcela Uhlíková

Foto: Michal Novotný

Datum: 24. 6. 2024

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám