• Aktuality

Aktuality


16. září 2019

Nový kampus v Plzni na dohled

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy začne na podzim stavět další část svého kampusu v Plzni na Lochotíně. Na jeho výstavbu uzavřela na konci srpna smlouvu se společností GEMO a.s.


Jižní pohled na kampus
Jižní pohled na kampus


Budování nového minikampusu začalo první etapou v roce 2012. Do roku 2014 vyrostly v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně tři nové objekty – sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty a dvě budovy Biomedicínského centra, které se věnuje primárně výzkumu. Zbývající teoretické ústavy jsou však stále umístěny v historických budovách, které byly původně určeny k jinému účelu – např. bývalý dětský domov, vyšší hospodářská škola, krajská politická škola – a navíc jsou ve městě rozptýleny po několika lokalitách.


Záměrem fakulty bylo již od začátku zcela přesunout své působení do nového kampusu. Proto fakulta pokračovala v hledání zdrojů financování a od roku 2015 začaly přípravné práce na druhé etapě výstavby. Žádost o podporu výstavby z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla úspěšná a v srpnu 2019 dospěla fakulta po několika kolech výběrového řízení k podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby.


Podpisem smlouvy s generálním zhotovitelem stavby se tak může naplno rozběhnout výstavba budoucí hlavní budovy kampusu, nazývaného též Univerzitní medicínské centrum (UniMeC). Plný provoz nové budovy je plánován od akademického roku 2022/2023. Po více než 75 letech své existence se tak Lékařská fakulta v Plzni dočká sídla, které je naprojektováno přímo pro moderní výuku všeobecného a zubního lékařství. „Na jednom místě tak konečně budou soustředěny prostory pro výuku a výzkum i děkanát a menza – kompletní zázemí pro studenty i pedagogy,“ shrnuje Dana Müllerová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty. Kromě poslucháren a seminárních místností je v nové budově počítáno i s moderními laboratořemi, výukovými ambulancemi, či výukovou kuchyní. Navíc koncentrací všech neklinických pracovišť do jednoho kampusu dojde k zefektivnění provozu fakulty, rozšíření a zjednodušení spolupráce jednotlivých pracovišť, zjednodušení sdílení laboratoří a přístrojů apod. V neposlední řadě dojde i ke zlepšení dostupnosti a spolupráce s klinickými pracovišti v sousední fakultní nemocnici.


Vstupní pohled na kampus
Vstupní pohled na kampus


Text: Barbora Černíková

Foto: archiv LF v Plzni UK

Datum: 11. 9. 2019


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám