• Aktuality

Aktuality


18. září 2019

Simulační centrum v Hradci otevřeno

Dne 17. září rektor UK Tomáš Zima a děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové UK Jiří Manďák slavnostně otevřeli nové, centralizované pracoviště simulační medicíny. Nachází se v budově teoretických ústavů lékařské fakulty. Centrum umožní praktický nácvik vyšetřovacích a terapeutických medicínských technik s pomocí řady nejmodernějších simulátorů a sofistikovaných fantomů.


Rektor Tomáš Zima a děkan Jiří Manďák společně přestřihli pásku nového pracoviště cimulační medicíny
Rektor Tomáš Zima a děkan Jiří Manďák společně přestřihli pásku nového pracoviště cimulační medicíny


Rektor Tomáš Zima ve svém úvodním slově mimo jiné řekl: „Věřím, že toto Simulační centrum bude zdárně sloužit nácviku dovedností studentů medicíny na vaší fakultě tak, aby byli co nejlépe připraveni na kontakt s pacientem a byli ve své práci úspěšní.“


Simulační centrum bylo vybudováno za pomoci prostředků z Evropských strukturálních fondů a významně napomůže praktické výuce budoucích lékařů. Otevření tohoto interaktivního centra znamená zásadní inovaci výuky klinických a teoretických oborů hradecké lékařské fakulty. Praktický nácvik vyšetřovacích a terapeutických technik je totiž základní a nezbytnou součástí výuky medicíny, bohužel kvůli legislativním a logistickým omezením je však nácvik v klinickém provozu stále náročnější. A některé výkony vzhledem k nízké četnosti výskytu prakticky vylučují možnost nácviku v praxi.


„Je to pro nás slavnostní den. Jde o završení jedné etapy implementace nových metod do výuky medicíny, jsem tomu nesmírně rád,“ prohlásil ve svém úvodním slově Jiří Manďák, děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové UK. A uvedl také, že řada těchto sofistikovaných simulátorů a fantomů je rozmístěna nejen přímo zde v Simulačním centru, ale i na jednotlivých pracovištích fakulty - na klinikách (například simulátor vnitrooční operativy na klinice oftalmologické nebo třeba porodnický simulátor na klinice gynekologicko-porodnické), v teoretických ústavech a jinde.


Absolutní technologickou špičku v Simulačním centru představuje již zmíněný pacientský simulátor SimMan 3G. Jde o složité softwarově řízené zařízení, které je schopné věrně simulovat nejen typické příznaky různých onemocnění včetně odpovídajících biosignálů, jako je pocení, zvýšení tělesné teploty apod., ale poskytuje i zpětnou vazbu o úspěšnosti zvolené léčby, a to vše i formou hlasové reakce.


Další neméně důležitou součástí centra jsou výukové simulátory či v praxi používané přístroje v kombinaci s fantomy, které slouží k nácviku provádění vyšetřovacích a zobrazovacích metod jako je například ultrazvuk, výpočetní tomografie (CT), magnetické rezonanční zobrazování (MRI) a další.


V rámci otevření měli návštěvníci možnost vidět kupříkladu reálný nácvik situace, kdy pacienta (ve skutečnosti šlo o simulátor SimMan 3G) postihl infarkt myokardu a následně zástava srdce. A to včetně hlasové komunikace s tímto pacientem.Text: Petr Hušek

Foto: archiv LF HK UK

Datum: 17. 9. 2019


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám