• Aktuality

Aktuality


10. října 2019

Na profesora Pavla Machotku se vzpomínalo v Karolinu

Ve Vlasteneckém sále Karolina se sešli blízcí, přátelé, akademičtí hodnostáři a kolegové profesora Pavla Machotky, čestného doktora Univerzity Karlovy, který zemřel 18. března letošního roku. Společně vzpomenuli význam osobnosti psychologa, teoretika umění a aktivního malíře českého původu, který, byť většinu svého života strávil ve Spojených státech, se považoval za českého vlastence a Evropana.


S rozsáhlou retrospektivou nejdůležitějších momentů Machotkova života seznámil přítomné Josef Tomeš z Masarykova ústavu AV ČR. Připomenul mimo jiné perzekuce, kterým byla rodina Pavla Machotky vystavena, a peripetie doprovázející následný strastiplný ilegální přesun všech členů do zahraničí. Otec Pavla Machotky, Otakar Machotka, byl československý sociolog, politik a účastník protinacistického odboje za druhé světové války, ale také československý průkopník sociologie rodiny a zakladatel první manželské poradny v Praze; za druhé světové války se zapojil do odboje a v roce 1945 byl jako místopředseda České národní rady přítomen podpisu německé kapitulace.


Dramatické momenty formovaly osobnost tehdy jedenáctiletého Pavla. „Většinu akademické činnosti sice strávil v USA, ale po roce 1989 se s velkým entuziasmem vrhl do spolupráce s akademiky a pamětníky v Praze. Protože mu byly evropský způsob myšlení a kultura mnohem bližší, rozhodl se přestěhovat z Kalifornie do Itálie. Ostatně měl to pak do Prahy blíž,“ připomněl dále Josef Tomeš.
Na Pavla Machotku během slavnostního odpoledne zavzpomínali též Zdeněk Pousta z Archivu UK, Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty UK, a Ivan Wilhelm, bývalý rektor UK. Zdeněk Nešpor z Fakulty humanitních studií UK se ve svém vystoupení zaměřil především na vztah otce a syna: „Osobní a společenské vztahy otců a synů v případě významných osobností bývají velice těžké. Vztah Pavla a Otakara byl velmi výjimečný, což bylo dáno i tím, že se Pavel na základě zážitků z útěku za hranice velice rychle osamostatnil. Měl úspěchy ve studiu na Harvardově a pak na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz, rozjel vlastní kariéru, stal se intelektuálním partnerem svého otce. Panoval mezi nimi osobní i oborový respekt,“ řekl Nešpor.
Během vzpomínkového aktu byla příležitost vzpomenout i na další etapy a vášně Machotkova života. Miloval auta a umění, stal se amatérským malířem a obdivovatelem děl Paula Cézanna, pustil se také do rozboru jeho děl. Tak se z psychologa mimovolně stal teoretikem umění. Ale ani poté se nepřestal věnovat malbě (dočkal se i několika veřejných výstav) a akademické psychologii, v roce 1998 pak obdržel čestný doktorát na Univerzitě Karlově.Na závěr k přítomným promluvila manželka Pavla Machotky Nina, která vzpomínkovou akci zorganizovala. Řečeno slovy Zdeňka Nešpora: „Pavel udělal pro světovou vědu a pro porozumění člověku tolik jako v moderní přespecializované akademii málokdo. Navíc s milým, chápavým úsměvem. Podržme jej, prosím, v paměti právě takto.“


Prof. Pavel Machotka - biografieFoto: Vladimír Šigut

Datum: 9. 10. 2019

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám