• Aktuality

Aktuality


22. října 2019

V Plzni byla odstartována druhá etapa výstavby lékařské fakulty 21. století

Zmodernizovat výuku všeobecného a zubního lékařství a vytvořit odpovídající zázemí pro výzkum – to vše umožní nové Univerzitní medicínské centrum (UniMeC). Druhou etapu jeho výstavby odstartoval dne 22. října slavnostní poklep základního kamene. Spolu s Tomášem Zimou, rektorem UK, a Jindřichem Fínkem, děkanem Lékařské fakulty UK v Plzni, se jej zúčastnili zástupci ministerstva školství, Parlamentu ČR i města Plzně. Výstavba hlavní budovy kampusu UniMeC by měla být dokončena v roce 2022.


Zleva: MUDr. Václav Šimánek, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, doc. Ilona Mauritzová, poslankyně Parlamentu ČR,  Ing. Lubor Hoďánek, zástupce architekta stavby - firmy VPÚ DECO,  Ing. Miloslav Bouda, zástupce zhotovitele stavby - firmy GEMO, prof. Jindřich Fínek, děkan Lékařské fakulty UK v Plzni, Mgr. Lenka Procházková, zástupkyně MŠMT, prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy  a Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně
Zleva: MUDr. Václav Šimánek, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, doc. Ilona Mauritzová, poslankyně Parlamentu ČR, Ing. Lubor Hoďánek, zástupce architekta stavby - firmy VPÚ DECO, Ing. Miloslav Bouda, zástupce zhotovitele stavby - firmy GEMO, prof. Jindřich Fínek, děkan Lékařské fakulty UK v Plzni, Mgr. Lenka Procházková, zástupkyně MŠMT, prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy a Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně


Rektor Tomáš Zima v rámci slavnostního zahájení připomenul, že realizace modernizace medicínského centra byla plánována na delší časové období a na etapy: „Chtěl bych proto poděkovat všem předchozím děkanům, že měli odvahu tento projekt na univerzitě prosadit. Plzeň v roce 2022 získá moderní lékařskou fakultu, která odpovídá požadavkům 21. století a pomůže vědě a výzkumu na Univerzitě Karlově,“ řekl rektor Zima a popřál zaměstnancům i studentům fakulty pevné nervy do doby dokončení výstavby.„V těsném sousedství Fakultní nemocnice Plzeň vyrůstá moderní kampus, který vytvoří na jednom místě kompletní zázemí a nahradí tak dosavadní nevyhovující prostory, rozptýlené v různých částech města,“ řekl u příležitosti zahájení druhé etapy výstavby děkan Jindřich Fínek. Zároveň s úsměvem poznamenal, že dosud studenti, kteří přicházejí na plzeňskou medicínu studovat, potřebují především mapu města, aby se zde zorientovali.Kampus UniMeC bude mít po dokončení v šesti nadzemních podlažích tři posluchárny, 23 místností na praktika a semináře, vyšetřovny s ambulancemi, 29 laboratoří, simulační centrum, studovny a zázemí. Přesune se do něj také děkanát a knihovna, zprovozněna zde bude i menza. „Přestěhují se sem všechny teoretické ústavy, což je důležité nejen ve vztahu k fakultní nemocnici, ale také ve vztahu k Biomedicínskému centru, vždyť téměř všichni naši význační pedagogové jsou zároveň činní v Biomedicínském centru,” upřesnil děkan Fínek.


V rámci slavnostního poklepu základního kamene byla v Plzni odstartována též sbírka „základních kamínků“ s osobními vzkazy, které mohou studenti, pedagogové, zaměstnanci a příznivci fakulty vkládat do průhledného boxu. Ten se stane trvalou součástí interiéru kampusu. A jaká přání se během prvního dne na kamenech o velikosti dlaně objevila? Vivat academia! Ať tě provází síla! Ať jsi hvězdou mezi fakultami! Skvělou péči a krásné prostředí! Buď majákem dobra a spravedlnosti!... Sbírka stále probíhá.


Vybudování Univerzitního medicínského centra se stalo nezbytností i vzhledem ke zvyšujícímu se počtu studentů. V souladu s nařízením vlády přijala letos Lékařská fakulta UK v Plzni na obor Všeobecné lékařství v češtině na 300 studentů, což je o 50 více než vloni. Dalších více než 40 studentů nastupuje na obor Zubní lékařství. Navýšený počet uchazečů plánuje fakulta přijímat i v dalších letech. V současné době studuje v Plzni na 2000 budoucích lékařů.První etapa stavby nového kampusu začala v roce 2012. Od té doby byly postaveny tři nové objekty, v nich již funguje pět teoretických ústavů a dvě budovy výzkumného Biomedicínského centra. Náklady na první etapu včetně vybavení činily 462 milionů. Dnes zahájená druhá etapa si vyžádá téměř 1500 mil Kč. Univerzita Karlova uvažuje ještě o třetí etapě, ve které by měla být realizována stavba moderní sportovní haly a sídla Ústavu tělesné výchovy.Foto: René Volfík

Datum: 22. 10. 2019

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám