• Aktuality

Aktuality


1. listopadu 2019

V Kodani proběhla první 4EU+ studentská konference

Na konci října hostila Kodaňská univerzita první studentskou konferenci aliance 4EU+. Studenti ze všech šesti členských institucí aliance se setkali, aby sdíleli své náhledy na možnosti spolupráce v rámci aliance.


Jak si studenti představují svoji reprezentaci v alianci? To byla hlavní otázka, nad kterou se 35 studentských zástupců v rámci dvoudenního setkání zamýšlelo. A je zřejmé, že studenti v rámci 4EU+ nebudou jen pasivními pozorovateli, ale jsou odhodlaní se aktivně zapojovat do všech aktivit aliance a přicházet s vlastními nápady a iniciativami. Považují za důležité, aby měli zastoupení nejen ve studentském tělese, ale i v relevantních komisích a pracovních skupinách.„Ve 4EU+ vidím především obrovskou příležitost a nyní záleží na tom, jak se jí chopíme. Jako studenti jsme vyslali jasný signál, že chceme být v alianci slyšet a pomáhat ji vytvářet. Bude velice těžké sladit národnostní, kulturní a další rozdíly. Avšak už nyní mohu říci, že to bude nesmírně obohacující pro všechny zúčastněné strany,“ popsal své dojmy z konference studentský zástupce Univerzity Karlovy Tomáš Sychra.


„Bylo vidět velké nadšení studentů a zájem aktivně se podílet na dění v alianci. Akce proběhla v přátelské atmosféře a navázali jsme kontakty se zahraničními kolegy, které budeme moci využít pro budoucí spolupráci. Těšíme se například, že uspořádáme sportovní zápasy či další akce, které přispějí k budování 4EU+ studentské komunity,“ doplnila studentka UK Pavla Satrapová.


Během konference studenti také diskutovali o vzdělávacích oblastech, na které by se podle nich aliance 4EU+ měla soustředit. Workshopy se soustředily na tři velká témata: digitální výuka a zajištění kvality vzdělávání, oblasti zvláštního zájmu a evropské výzvy v globální společenské perspektivě. Nyní studenti svá stanoviska a doporučení předloží 4EU+ Steering Committee.


Text: Kristýna Kolínová


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám