• Aktuality

Aktuality


16. listopadu 2019

Mezinárodní den studentstva očima zástupců UK a zahraničních univerzit

V sobotu odpoledne proběhly v historické budově Univerzity Karlovy v rámci konference Evropa a Mezinárodní den studenstva dvě panelové diskuze, jichž se zúčastnili čeští a zahraniční studenti spolu se zástupci partnerských univerzit 4EU+ Alliance a studentskými organizacemi.První blok přednášek na téma Odkaz Mezinárodního dne studentů moderovala prorektorka pro evropskou problematiku UK Lenka Rovná. Vystoupili zde děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík, proděkan Přírodovědecké fakulty UK Jakub Langhammer a koordinátor současného studentského projektu Svobodný listopad Michal Zima.


Jan Kuklík přiblížil zahraničním hostům československou historii od německé okupace a vzniku Protektorátu Čechy a Morava až k tragickým událostem podzimu 1939 – smrti Václava Sedláčka a postřelení Jana Opletala 28. října, který na následky zranění zemřel. Následný tichý občanský protest proti nacistům při pohřebním průvodu 15. listopadu vedl o dva dny později k uzavření českých vysokých škol, popravám studentů a pedagogů a deportacím do koncentračního tábora Sachsenhausen.

„Připomínkou těchto událostí je Mezinárodní den studentstva, který byl vyhlášen v roce 1941 v Londýně. Tento svátek světového významu má tedy český původ,“ řekl Jan Kuklík. „Je velice symbolické, že 17. listopadu 1939 zasáhli proti lidem nacisté a ve stejný den o padesát let později zase komunisté. A u zrodu obou těchto občanských aktivit stáli studenti,“ dodal Kuklík.Jakub Langhammer nastínil situaci studentů a vysokých škol v roce 1989, popsal demonstrace, jež sametové revoluci předcházely (Palachův týden, výročí ruské okupace 21. srpna, výročí založení Československa 28. října) a seznámil posluchače s revolučním děním po 17. listopadu – od vzniku studentského stávkového výboru až po zvolení Václava Havla prezidentem.

„Mezinárodní den studentstva a tragické události, na něž odkazuje, zavazují nejen dnešní studenty, ale celou společnost. Stojí za to si připomínat, že proti bezpráví, nesvobodě a útlaku je třeba aktivně zakročit,“ uvedl Michal Zima.

„Vážíme si toho, co studenti pro naši zemi v historii učinili, obdivujeme je za to a musíme být připraveni jít v jejich stopách i dnes, pokud toho bude zapotřebí,“ doplnil Zimu předseda Studentské komory Rady vysokých škol Giancarlo Lamberti.Druhou část konference, panelovou diskuzi na téma Rok 1989 očima jiných národů, vedla prorektorka pro studijní záležitosti UK Milena Králíčková. Zástupce univerzity v St Andrews Allaistar Merrille se ve svém příspěvku zaměřil na problematiku vstupu České republiky do NATO. Alix Schulz z Univerzity Heidelberg představila rok 1989 očima německých sousedů. S historií a aktivitami studentských hnutí v zemích bývalého východního bloku seznámili posluchače Prezident Evropské studentské unie Adam Gajek a jeho kolegové Dániel Cséfalvay ze studentské organizace na Slovensku a Irina Duma z Rumunska.Autor: Jitka Jiřičková

Foto: Vladimír Šigut

Datum: 16. 11. 2019


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám