• Aktuality

Aktuality

28. listopadu 2019

Vědecká rada UK ocenila sedm profesorů

Během zasedání Vědecké rady UK obdrželo 28. listopadu z rukou rektora Tomáše Zimy pamětní medaili sedm profesorů. Dále byla předána cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2018 ve třech vědních oblastech.Pamětní medaili Vědecké rady UK obdrželo sedm osobností:


Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. z 1. LF UK převzal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru kardiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. z 1. LF UK převzal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru anatomie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Prof. MUDr. Václav Jirásek, CSc. z 1. LF UK převzal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru gastroenterologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. z 3. LF UK převzala stříbrnou medaili za výbornou reprezentaci Univerzity Karlovy a za vynikající práci v Akademickém senátu.

Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD. z LF Plzeň převzala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru nefrologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. z Vědecké rady UK převzal medaili za významné celoživotní dílo v oboru církevní archeologie a středověké duchovní kultury.

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA z 1. LF převzal historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru vnitřní nemoci a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.


Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2018 se uděluje ve třech vědních oblastech:


V oboru společensko-vědním a humanitním získala ocenění Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., jež spolu s kolektivem autorů připravila monografii Teorie finančního práva a finanční vědy. „Ocenění je pro nás velký závazek do budoucna,“ řekla Marie Karfíková.

V oboru lékařsko-farmaceutickém převzal ocenění prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. za knihu Farmakologie, již připravil s kolektivem autorů, zahrnující obecné i speciální oblasti farmakologie, určenou k výuce postgraduálních studentů. „Přiznám se, že toto ocenění poněkud zmírnilo naše obavy, zda jsme tuto monografii sestavili dobře. Co se týká části speciální oblasti farmakologie, rozhodli jsme se, že na prvním místě bude mechanismus účinku – proč se konkrétní lék podává a teprve poté jeho skupinové zařazení. Moc vám děkujeme za uznání i za to, že nám zlepšujete naše sebevědomí,“ řekl Jan Švihovec.

V oboru přírodovědném a matematicko-fyzikálním obdržel cenu prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. za učebnici Civilizace na planetě Zemi primárně určené studentům gymnázia a dalším typům středních škol. „Snažil jsem se obsahově navázat na témata rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, především v oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, a přispět k prohloubení průřezových témat jako Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ představil svou práci Bedřich Moldan.Autor: Redakce UniMedia

Foto: Luboš Wišniewski

Datum: 29.11. 2019
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám