• Aktuality

Aktuality

13. prosince 2019

Univerzita Karlova povede mezinárodní výzkumné konsorcium zaměřené na modelování klimatických politik

Mezinárodní konsorcium světových univerzit se pod vedením Univerzity Karlovy (UK) bude zabývat jedním z nejnaléhavějších sociálních a politických problémů dneška: environmentální krizí, kterou způsobuje změna klimatu. Vědci budou rozvíjet nové ekonomické znalosti, aby zlepšili strategie, jak se přizpůsobit změně klimatu a zmírňovat její dopady. Výzkum poskytne poznatky v souladu s výzkumnou strategií Evropské komise v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030.


Evropská komise schválila výzkumný projekt Global Excellence in Modeling Climate and Energy Policies (GEOCEP) dne 27. listopadu 2019 podpisem Grantové dohody. GEOCEP coby interdisciplinární projekt propojuje oblasti změny klimatu a energetické ekonomiky s aktuálními přírodními a společenskými vědami.


Cílem výzkumných pracovníků je dosáhnout vědeckých průlomů ve vytváření nových generací modelů, které umožní sofistikovanou ekonomickou analýzu. „Vědci budou využívat širokou škálu integrovaných ekonomických a hybridních modelů hodnocení,“ říká koordinátor projektu GEOCEP Milan Ščasný. „Tyto modely zahrnují analýzu sociálních a technologických inovací, nových obchodních modelů a modelů služeb či podpory energetického přechodu na hospodářství s nulovými emisemi uhlíku. Budeme analyzovat chování spotřebitelů a firem, dopady na ekonomiku, spotřebu energie, životní prostředí a lidské zdraví,“ dodává Ščasný.


V letech 2020 až 2024 budou vědci, kteří působí na šesti špičkových výzkumných institucích v Evropě, a šestnácti dalších prestižních institucích ve zbytku světa, cestovat v rámci pěti kontinentů, aby vybudovali celosvětovou znalostní síť. Do Evropského konsorcia patří kromě Karlovy univerzity také CMCC, ETH Curych, London School of Economics, Toulouse School of Economics a University of Oxford. Partnerské instituce zahrnují mimo jiné University of California, Kolumbijskou univerzitu, Harvard, Princeton, Stanford, Yale, Australian National University či University of Cape Town.


„Těšíme se, že na Univerzitu Karlovu přijdou špičkoví vědci a že zároveň vyšleme výzkumníky z Prahy na nejlepší výzkumné instituce v zahraničí. Předpokládáme, že se celkem zapojí zhruba šedesát vědců z Univerzity Karlovy,“ říká zástupce koordinátora GEOCEP Karel Janda. „Projekt GEOCEP je relevantní nejen pro vědce, kteří se přímo zabývají ekonomikou změny klimatu nebo energie, ale také pro ty, kteří přispívají k vývoji ekonomických technik, jako je ekonometrické modelování,“ dodává Janda.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám