• Aktuality

Aktuality


13. prosince 2019

Ocenění pro mladé ekonomy spjaté s UK

Před koncem roku byli oceněni vědci v řadě disciplín, včetně věd společenských. Ceny Mladý ekonom roku 2019 od České společnosti ekonomické (ČSE) obdrželi Vladimír Novák a Andrei Matveenko z ústavu CERGE-EI, který je společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.


Ocenění, jež je určeno ekonomům do třiceti let věku za původní odbornou práci, získali za studii „The Status Quo and Belief Polarization of Inattentive Agents“. Vítězná práce se zabývá racionální nepozorností v podmínkách nejistoty při zavádění nových politik.


„Autoři zkoumají, jaké informace získává jedinec, který se má rozhodnout mezi zachováním současného stavu a zavedením nové politiky s nejistým výsledkem. Získávání informací o dopadech nové politiky je nákladné. Jedinec nevěnuje svoji pozornost všem informacím, ale vybírá pouze ty, které považuje za užitečné pro své rozhodnutí. Příkladem může být referendum o vystoupení Spojeného království z Evropské unie,“ popsala ČSE téma práce ve své tiskové zprávě. Dle poroty je práce, která nabízí sofistikovaný prediktivní model, důležitá pro komunikaci nových veřejných politik, aby byly vysvětlovány dopady, ale i nynější stav.


Pomyslný bronz mezi mladými ekonomy bral Filip Staněk z CERGE-EI za „Affine Weighting Scheme for Tests of Predictive Ability and Time-Series Cross-Validation.“ Autor navrhuje metodu, která umožňuje přesnější odhad, jaká bude účinnost daného predikčního algoritmu pro stacionární časové řady mimo pozorovaný vzorek. „Zvýšené přesnosti odhadu účinnosti je dosaženo pomocí vážícího schématu, které optimálně kombinuje informaci o účinnosti daného algoritmu v rámci vzorku a mimo vzorek při provádění křížové validace. Zvýšení přesnosti odhadu umožňuje s větší jistotou určit, který ze zvažovaných algoritmů je pro predikci na dané časové řadě nejvhodnější,“ zdůvodňuje ČSE svůj výběr.


Zmíněná společnost uděluje také Cenu Karla Engliše za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Na sklonku roku ji dostali Michal Šoltés a Klára Svitáková rovněž z CERGE-EI, kteří v článku „Sorting of Candidates: Evidence from over 20,000 Electoral Ballots“ studují mechanismus tvorby kandidátních listin v obecních volbách v ČR.


Ceny byly prezidentem ČSE Kamilem Gluščákem slavnostně předány 28. listopadu 2019 v Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Ekonomie pěstovaná na UK patří k mezinárodně dobře hodnoceným oborům; třeba v aktuálním univerzitním oborovém žebříčku Quacquarelli Symonds (QS) náleží ekonomii a ekonometrii 201. až 250. místo na světě.


Text: redakce

Foto: Česká společnost ekonomická

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám