• Aktuality

Aktuality


17. ledna 2020

Ženy ve vědě: profesorka Milada Paulová. Výstava zahájena

Jen málokterá osobnost se výrazněji zapsala do dějin Univerzity Karlovy a vysokoškolského vzdělání v českých zemích, jako profesorka Milada Paulová. Výjimečnou ženu, od roku 1925 první docentku, o deset let později mimořádnou profesorku a v roce 1939 profesorku v oboru dějin slovanských národů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, připomíná komorní výstava ve vstupní hale rektorátu Univerzity Karlovy.S profesní dráhou vynikající pedagožky a vědkyně Paulové seznámil přítomné Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, který mimo jiné řekl: „V roce 1961 byla zvolena čestnou viceprezidentkou Mezinárodní asociace byzantologických studií a její přínos postupně uznala propůjčením několika ocenění jak odborná veřejnost, tak i státní moc. V roce 1968 se jí podařilo vydat velkou monografii Tajný výbor Maffie a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916–1918, čímž symbolicky završila svůj celoživotní odborný zájem o jihoslovanské dějiny.“Podle rektora Zimy je třeba vytvářet podmínky, aby se ženy mohly vědě věnovat, i když mají rodinu a děti. Univerzita se je v tom slovy rektora snaží podporovat. Jak dále Tomáš Zima prozradil, Univerzita Karlova si v letošním roce chce připomenout význačné ženy nejen v oborech humanitních, ale i v dalších oborech zastoupených na naší univerzitě. Stane se tak v rámci konference začátkem března.

Výstava, kterou je možné zhlédnout do 29. února, vznikla u příležitosti připomenutí 50. výročí úmrtí profesorky Paulové, je prvním počinem v rámci celoročního tématu, který v lednu 2020 na Univerzitě Karlově odstartoval: Ženy ve vědě.Foto: René Volfík

Datum: 17. 1. 2020


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám